Informacje

Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu

1 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie komendantów miejskich i powiatowych woj. łódzkiego oraz kierowników rewirów dzielnicowych podczas, którego omówiono wszystkie aspekty wprowadzanych na bieżąco zmian w pracy dzielnicowych.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku .Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

W KWP w Łodzi opracowano anonimową ankietę dla dzielnicowych po to aby uzyskać informację zwrotną jak ci właśnie funkcjonariusze widzą swoją rolę , jakie napotykają trudności i co należałoby zmienić żeby jeszcze bardziej to usprawnić. Ankieta została rozdana podczas spotkania 1 lutego.
Zastepca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji  insp. Dariusz Walichnowski podkreślił , iż konsekwencją procesu wdrażania programu na terenie Łódzkiego Garnizonu Policji jest odebranie dzielnicowym postępowań w sprawach o wykroczenia, zmiana struktur NOP ( nieetatowych oddziałów prewencji) wykluczająca dzielnicowych, uzupełnianie wakatów, udostępnienie skrzynek poczty elektronicznej dzielnicowych, wyposażenie w telefony komórkowe z dostępem do Internetu  ( docelowo smartfony i tablety). W planach jest uruchomienie aplikacji What’s Up, szkolenia lokalne będące odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie.
Na terenie woj. łódzkiego , we wszystkich powiatach, zorganizowano do tej pory  23 konferencje dotyczące  m.in. programu Dzielnicowy bliżej nas. Uruchomiono Forum idei ku Bezpieczeństwu i dialogu społecznego, którego celem jest m.in. promowanie programu, wypracowanie formuły pracy dzielnicowych, uczenie dzielnicowych i ich przełożonych skutecznej współpracy z instytucjami, tworzenie lokalnych koalicji , rozwnięcie współpracy z OHP celem minimalizowania społecznego wykluczenia młodych ludzi.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizach informacji uzyskiwanych podczas debat i forum w KWP w Łodzi opracowano jednolity opis stanowiska pracy dzielnicowego.

 

Głównym założeniem wdrażanego  programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Co ważne kierunki zmian w służbie dzielnicowych dotyczą także obszarów: kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjnego.

Minister Mariusz Błaszczak  podpisał  rozporządzenie dzięki któremu powstanie nowe, lepiej płatne stanowisko – starszy dzielnicowy. Dzięki temu  policjanci będą mogli awansować pełniąc cały czas swoją funkcję.

Kolejną zmianą w 2017 roku będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania dzielnicowych większość „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” twierdzi, że ich sytuacja w ostatnim czasie uległa poprawie, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Dzielnicowi jako jedną z przyczyn, dla których chcieliby zmienić stanowisko uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków oraz ograniczenie dostępu do szkoleń. Program „Dzielnicowy bliżej nas” oprócz awansu poziomego, przewiduje także dodatkowe szkolenia oraz likwidację dodatkowych obowiązków.

 

Infomacji o realizacji programu Dzielnicowy bliżej nas oraz kontaktu do poszczególnych dzielnicowych ze swojego miejsca zamieszkania nalezy szukać na stronach internetowych poszczególnych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego lub za pośrednictwem aplikacji Moja Komenda.

 

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

 

- Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
- Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
- Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
- Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
- Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
- Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
- Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
- Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

z siedzibą

Radomsko, ul. Reymonta 51Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko -  asp. Beata Grabarczyk-Wojtala tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

st.asp. Konrad Karnicki

asp. Sebastian Justyna

asp.sztab. Wojciech Skowron

asp. Mariusz Chrostowski

sierż. szt. Łukasz Mysłek

.asp. Krzysztof Kociuga

asp.sztab. Marek Purzyński

asp. Michał Łatacz

asp. sztab. Daniel   Dawid

 

 

Dane teleadresowe KPP oraz podległych Posterunków Policji

Nawigacja

Najczęściej czytane

 1. Święto Policji

  Powiatowe obchody Święta Policji odbyły się w sali Muzeum Regionalnego w Radomsku. W uroczystości udział wzięli policjanci, pracownicy Policji, samorządowcy, podmioty na co dzień współpracujące z komendą oraz zaproszeni goście.

 2. Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu

   

 3. Pobicie w parku

  Grasowali na skraju jednego z radomszczańskich parków. Policjanci wyjaśniają okoliczności pobicia dwóch radomszczan w wieku 23 i 24 lata.

 4. Śmiertelny wypadek w gminie Gomunice

  Radomszczańscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego do którego doszło 25 listopada 2019 r. w miejscowości Kocierzowy gm. Gomunice. W wypadku śmierć na miejscu poniósł 45-letni mieszkaniec gminy Gomunice.

 5. Śmiertelny wypadek

  Policjanci pod nadzorem radomszczańskiej prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym zginął 58 – letni mieszkaniec gminy Kleszczów.

 6. Portret pamięciowy poszukiwanego

  Śledczy proszą o pomoc w ustaleniu sprawcy przestępstwa na tle seksualnym

 7. Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym - Wakacje 2020

  Mapa Wypadków Drogowych publikowana w wakacje 2019 roku spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym. Dlatego też zdecydowano się na jej kontynuację w roku bieżącym.

 8. Śmiertelne potrącenie pieszego - szukamy drugiego uczestnika wypadku

  Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło 10 lipca 2020 r. w miejscowości Chrzanowice. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 49-letni pieszy.

 9. Motocylkista uderzył w tira

  Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego do jakiego doszło 9 kwietnia 2018 roku, po godzinie 21.00 na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza z ulicą Mickiewicza w Radomsku.

 10. Policjanci zabezpieczyli ponad 14 kilogramów narkotyków

  Radomszczańscy policjanci zatrzymali dwoje mieszkańców gminy Kobiele Wlk. , związanych z procederem rozprowadzania i produkcji znacznych ilości narkotyków. W ich mieszkaniu oraz w wynajmowanym na terenie Częstochowy lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 14 kg różnych narkotyków w tym marihuanę, amfetaminę tabletki esctasy, haszysz oraz 27 sadzonek konopi. Ujawniono ponadto substancje służące do produkcji narkotyków. Decyzja sądu para został tymczasowo aresztowana. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 
 

Rewir Dzielnicowych KPP Radomsko

 

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - asp. Beata Grabarczyk - Wojtala tel. 723 634 859, tel. 47 8464 205

Numery telefonów dostępne  są w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

asp.szt. Konrad Karnicki

asp. Sebastian Justyna

asp.szt. Wojciech Skowron

asp. Mariusz Chrostowski

asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel Dawid

sierż.szt. Łukasz Mysłek

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

 

REJON NR 1

sierż.szt. Łukasz Mysłek

Tel. 47 8464 248

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Aleksandra Kamińskiego, Asnyka, Broniewskiego, Bugaj, Chopina, Fudali, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Stanisława Maczka, Grota Roweckiego, Heweliusza, Jachowicza, Jana Pawła II, Joselewicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Konarskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Kraszewskiego Kraszewskiego, Królowej Bony, Krótka, Łukasińskiego, Malutka, Matejki, Mickiewicza, Mineralna,Moniuszki, Niecała, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Piłsudskiego od Brzeźnickiej, Piramowicza, Prusa, Przyszkolna, Reymonta, Sadowa, Sierakowskiego, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckiego, Staszica, Szkolna, Św. Rozalii, Traugutta, Tuwima, Warszyca, Wierzyńskiego, Zgoda, Żeromskiego, Żwirki

 

REJON NR 2

 

 

asp. sztab. Wojciech Skowron

Tel. 47 8464 289

kom. 607 236 306

 

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

 

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

 

Batalionów Chłopskich, Bema, Danuty Siedzikówny, Dembowskiego, Dolna, Dzielnicowa, Falista, Gołębia, Górnickiego, Hubala, Inwestycyjna, Jeżynowa, Kolbego, Krasickiego, Krucza, Ks. Bronisława Predera, Ks. Karola Kościowa, Kusocińskiego, Leśmiana, 11 Listopada, Młodzowska, Mochnackiego, Niska, Nałkowskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narutowicza, Obrońców Westerplatte, Odległa, Okulickiego, Orzeszkowej, Pasieczna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Przemysłowa, Radosna, Rataja, Reja, Robotnicza, Sklepowa, Skrajna, Stawowa, Sucharskiego, Tadka Jasińskiego, Traktorowa, Transportowa, Warszawska, Wesoła, Widna, Witosa, Włościańska, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wspólna, Zachodnia, Ziołowa, Żytnia.

 

 

REJON NR 3

asp. Sebastian Justyna

Tel. 47 8464 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Andersa, Batorego, Bełchatowska, Bł. Karoliny Kóźkówny, Brzeźnicka, Częstochowska, Fredry, Geodetów, Jana Kazimierza, Jerzego Sadka, Królowej Marysieńki, Ks. Zenobiusza Łabusia, Kukuczki, Łódzka, Marii Moczydłowskiej, Miła, Orląt Lwowskich, Pileckiego, Przedsiębiorców, Różana, Stobiecka, Stolarzy, Św. Rocha, Tatarska, Unii Europejskiej, Zamkowa.

 

 

REJON NR 4

asp.szt. Konrad Karnicki

Tel. 47 8464 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Anny Walentynowicz, Baczyńskiego, Bażantów, Bohomolca, Borówkowa, Bratkowa, Budowlanych, Chabrowa, Ciepła, Czerwone Maki, Czyżykowa, Dobra, Dąbrowskiej, Energetyków, Gerwazego, Gliniana, Grzybowa, Harcerska, Jałowcowa, Jacka Soplicy, Jankiela, Kmicica, Kombatancka, Krokusowa, Księżycowa, Lawendowa, Leśna, Letnia, Łabędzia, Łowiecka, Mazowiecka, Młodzieżowa, Mokra, Nadrzeczna, Niezapominajki, Ogrodowa, Pana ,Piękna, Piłsudskiego, Podkomorzego, Podleśna, Poziomkowa, Pułaskiego, Równa, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Staffa, Stara Droga, Stokrotki, Sucha, Szarych Szeregów, Targowa (targowica miejska), Telimeny, Torowa, Turleja, Widok, Wojskiego, Wrzosowa, Wymysłowska, Wypoczynkowa, Zajazd, Zaścianek, Zielna, Zielona, Żurawia

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 47 8464 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko5@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Jagiellońska, Jasna, Kasztelańska, Konopnickiej, Leszka Czarnego, Piwna, Targowa (od ul. Krakowskiej do Armii Krajowej)), Tysiąclecia (od ulicy Piastowskiej do ul. Armii Krajowej)

 

REJON NR 6

mł. asp. Michał Łatacz

Tel. 47 8464 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

 

Jagodowa, Jodłowa, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Gidelska, Modrzewiowa, Ładna, Owocowa, Partyzancka, Plac 3 Maja, Siemiradzkiego, Starowiejska, Strażacka, Strzałkowska, Św. Jadwigi Królowej, Zacisze, Zimna

 

REJON NR 7

asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 47 8464 248

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzozowa, Chrobrego, Dąbrówki, Fabianiego, Hermana, Krzywoustego, Leszka Czarnego, Lipowa, Mieszka I, Nowa, Piastowska, Pusta, Skoczyńskiego, Słoneczna, Słowicza, Sokola, Tysiąclecia (od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej)

 

REJON NR 8

 

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 47 8464 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

 

Cicha, Chłodna, Daleka, Gazowa, Gęsia, Grodzka, Jaworowa, Kalinowa, Malinowa, Miodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przedborska, Rabina Szlomo Rabinowicza, Rolna, Sanicka, Słonimskiego, Sportowa, Stodolna, Stroma, Wieniawskiego, Willowa, Wilsona, Wiśniowa, Zakątna, Źródlana, Żwirowa.

 

REJON NR 9

 

Teren gminy Radomsko oraz część rejonu miasta Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 47 8464 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

Wykaz miejscowości na terenie gminy Radomsku obejmujących rejon

 

 

Amelin , Bobry, Cerkawizna,, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

Akacjowa, Architektów, Cicha , Graniczna, Kasztanowa, Kilińskiego,Klonowa, Kołłątaja, Kwiatowa, Lazurowa, Łąkowa, Łączna, Miłaczki, Norwida, Parkowa, PCK, Raciborskiego, Spokojna, Ściegiennego, Topolowa, Wąska, Wiejska, Wschodnia

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 1

asp.sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

Rejon nr 2

mł.asp. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 1

asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

Rejon nr 2

st.asp. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

Rejon nr 3

st.asp. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

mł.asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

Rejon nr 2

asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

Rejon nr 3

asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

. asp. Rafał Rudnicki

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

Rejon nr 2

mł. asp. Jarosław Gąsiorek

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

Rejon nr 3

st. asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

mł. asp. Robert Smutek

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

Rejon nr 2

sierż. sztab. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

 

 

Aplikacja "Moja Komenda" kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciagnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
 
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
 
„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android. Wersja na iOS już została opublikowana. Usługa jest bezpłatna.

 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- 14 września 2016 roku ruszyła w województwie łódzkim

W województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach: w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli a nawet ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

 

Przeczytaj również:

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/10530,Wspolnie-dla-bezpieczenstwa.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/10579,Wizytowki-ulatwia-kontakt-z-dzielnicowym.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11186,Punkt-konsultacyjny-dzielnicowego.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11286,Kolejny-punkt-konsultacyjny.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11360,Policjanci-na-rzecz-quotSwieta-Kobietquot.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11526,Dzielnicowy-pospieszyl-na-ratunek.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11576,Bezpieczny-Kamiensk.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11788,Spotkanie-z-przedstawicielami-Towarzystwa-Budownictwa-Spolecznego-w-Radomsku.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11789,Dzielnicowi-na-rzecz-klas-mundurowych.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/11995,Bezpieczenstwo-pieszych-rowerzystow-i-motorowerzystow-jako-niechronionych-uczest.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12044,quotDOPALACZE-POWIEDZ-STOPquot.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12185,Dzielnicowi-z-wizytami-w-szkolach.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12284,W-trosce-o-bezpieczenstwo-spolecznosci-lokalnej.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12317,Dzielnicowi-z-wizyta-w-przedszkolu.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12632,Policjanci-tlumaczyli-dzieciom-na-czym-polega-wzorowe-zachowanie.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/12686,Dzialania-na-rzecz-zachowania-czystosci-w-miescie.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13416,Zachecali-mlodziez-do-wstapienia-do-sluzby-w-Policji.html 

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13419,Dzielnicowy-na-rzecz-spolecznosci-lokalnej.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13728,Dzielnicowi-i-funkcjonariusze-Strazy-Granicznej-na-rzecz-cudzoziemcow.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13766,Dzielnicowy-na-spotkaniu-z-najmlodszymi.html

http://radomsko.policja.gov.pl/era/informacje/13767,Rozmowy-profilaktyczne-z-mlodzieza.html

 

Powrót na górę strony