Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizytówki ułatwią kontakt z dzielnicowym

Każdego dnia rozmawiają, doradzają i pomagają wielu osobom a jeżeli to konieczne dyscyplinują w ramach przyznanych im kompetencji.

Urząd Miasta w Radomsku w ramach wspierania i promocji programu "Dzielnicowy bliżej nas" pokrył koszty związane z drukiem wizytówek jedenastu dzielnicowych służących radomszczańskiemu społeczeństwu. Każdy z dzielnicowych wizytówki będzie rozdawał w swoim rejonie służbowym, co zapewne ułatwi kontakt z tym policjantem. Od stycznia tego roku zadania dzielnicowego zostały znacznie zmodyfikowane i dostosowane do oczekiwań społeczeństwa. Najważniejszym celem tych zmian jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że w 2016 roku dzielnicowi z Radomska w czasie pełnionej służby uczestniczyli w ponad tysiącu interwencjach związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego a dodatkowo ujawnili 1183 wykroczenia.

 

Powrót na górę strony