Dane teleadresowe KPP oraz podległych Posterunków Policji

Rewir Dzielnicowych KPP Radomsko

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

 


Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - mł.asp. Beata Grabarczyk - Wojtala tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne  są w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

asp.szt. Konrad Karnicki

asp. Sebastian Justyna

asp.szt. Wojciech Skowron

asp. Henryk Gawęcki

asp. Mariusz Chrostowski

asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

mł.asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel   Dawid

sierż.szt. Łukasz Mysłek

 

REJON NR 1

sierż.szt. Łukasz Mysłek

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania tego terenu oraz eliminacji innych niepożądanych zachowań. Szczególnym nadzorem został objęty skwer przy ulicy Reymonta w Radomsku. Osoby te przesiadują bądź leżą na znajdujących się tam ławkach, uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednym z celów jest ograniczenie oraz wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa osom korzystającym z miejsc i przedmiotów użyteczności publicznej. Cel zostanie osiągnięty dzięki współpracy instytucji działających na terenie miasta: Urząd Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Żeromskiego, Piłsudskiego do ul. Brzeźnickiej, Reymonta, Pl. 3-go Maja, Jana Pawła II, Warszyca, Kolejowa, Św. Rozalii, Zgoda, Kościuszki, Łukasińskiego, Moniuszki, Żwirki, Traugutta, Chopina, Piramowicza, Kopiec, Kraszewskiego, Asnyka

 

REJON NR 2

asp. Henryk Gawęcki

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 516-437-332

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W Radomsku w rejonie skrzyżowania ulic Prusa i Generała Grota Roweckiego notorycznie dochodzi do łamania przepisów z Ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zatrzymania i postoju pojazdów w miejscach, w których jest to zabronione. Związane jest to z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego w rejonie w/w skrzyżowania. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania łamania przepisów dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów. Informacje uzyskane w trakcie służb obchodowych, analizą interwencji Policji i Krajowej Mapy Zagrożeń posłużą do wyeliminowania zjawiska. W rejonie służbowym dzielnicowy  dąży do zminimalizowania popełniania wykroczeń przez kierujących pojazdami. Dąży do wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne i poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedmiotowego skrzyżowania. W zakresie realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z innymi policjantami, właścicielem gabinetu stomatologicznego, mieszkańcami w/w ulic. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Portowa, Merloniego, Geodetów, Iwaszkiewicza, Jana III Sobieskiego, Korczaka, Ks. Skorupki, Społeczna, Orląt Lwowskich, Makuszyńskiego, Kochanowskiego, Tuwima, Broniewskiego, Wierzyńskiego, Słowackiego, Orkana, Kopernika, Grota Roweckiego, Matejki, Skłodowskiej, Sadowa, 11-go listopada, Fudali, Kotarbińskiego, Heweliusza, Zachodnia, Południowa, Św.Rocha, Północna, Pajdaka, Osiedlowa, Kamińskiego, Kutrzeby, Malutka, Maczka, Prusa, Unii Europejskiej, Przedsiębiorców, Odległa, Inwestycyjna, Kusocińskiego, Gołębia, Dzielnicowa, Sklepowa, Wróblewskiego, Robotnicza, Obrońców Westerplatte, Wspólna, Ks. Kościowa, Warszawska, Dembowskiego, Sierakowskiego, Śniadeckiego

 

REJON NR 3

asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W Radomsku przy ul. Brzeźnickiej znajduje się ciąg bloków mieszkalnych od nr 28 do 38. Administratorem terenu jest RSM i TBS Radomsko. W klatkach schodowych i piwnicach tych bloków gromadzą się osoby bezdomne oraz osoby spożywające alkohol, co jest dużą uciążliwością dla osób mieszkających w wymienionym rejonie. Osoby bezdomne najczęściej gromadzą się w miesiącach zimowych. Osoby te mogą powodować zagrożenie pożarowe dla mieszkańców oraz powodują uciążliwość z tytułu żebractwa, co potwierdzają zgłoszenia naniesione na KMZB. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie wyeliminowania osób bezdomnych z klatek schodowych i piwnic w okresie zimowym oraz wyeliminowanie osób spożywających alkohol w okresie obowiązywania planu działań priorytetowych. Podczas realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z Urzędem Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku oraz z radnym Rady Miejskiej w Radomsku. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzeźnicka, Miła, Batorego, Różana, Zamkowa, Kukuczki, Andersa, Fredry, Częstochowska, Stobiecka

 

REJON NR 4

asp.szt. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie zakłóceń ładu i porządku . Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne. W rejonie ul. Piłsudskiego 144 w Radomsku znajduje się Parafia Bożego Miłosierdzia. Na parkingu bezpośrednio przy kościele znajduje się miejsce, gdzie w godzinach wieczorowo nocnych gromadzi się młodzież, która często spożywa alkohol, zakłóca ciszę nocną, zaśmieca w/w rejon. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania tego terenu. Informacje o zagrożeniu w powyższym rejonie uzyskano w trakcie rozmów z mieszkańcami. W zakresie realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z innymi policjantami oraz lokalną społecznością. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Kombatancka, Chabrowa, Bohomolca, Wrzosowa, Krokusowa, Maki Czerwone, Niezapominajki, Stokrotki, Łowiecka, Ciepła, Leśna, Dobra, Gliniana, Żurawia, Łabędzia, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kmicica, Sucha, Budowlanych, Energetyków, Turleja, Młodzieżowa, Księżycowa, Mazowiecka, Spółdzielcza, Piłsudskiego, Pana Tadeusza, Wymysłowska, Telimeny, Zaścianek, Staffa, Baczyńskiego, Zajazd, Podkomorzego, Szarych Szeregów, Wojskiego, Gerwazego, Jana Soplicy, Jankiela, Nadrzeczna, Pułaskiego, Zielona, Spacerowa, Równa, Grzybowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, Jałowcowa, Stara Droga, Mokra, Zacisze, Torowa, Dąbrowskiej, Poziomkowa, Jałowcowa, Zimna, Zielna

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 17-21 w Radomsku znajduje się sklep spożywczo – monopolowy. Przy w/w obiekcie gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaczepiają przechodniów oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Informacje uzyskane podczas realizacji służby obchodowej od mieszkańców zagrożonego rejonu, z KMZB oraz analizy interwencji posłużą do rozwiązania problemu. Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Konopnickiej, Targowa, Piwna, Kasztelańska, Leszka Czarnego od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej, Jasna, Jagiellońska od ul. Krakowskiej do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej

 

REJON NR 6

mł. asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 6 w Radomsku w godzinach wieczorowo nocnych gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol, uszkadza urządzenia użyteczności publicznej, jak również dokonuje zniszczenia mienia. Dochodzi do naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również może dochodzić do przejawów demoralizacji nieletnich. Osoby tam przebywające zakłócają ład i porządek publiczny, jak również zaśmiecają teren przyległy. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu. Informacje uzyskane w trakcie służb obchodowych, analizy interwencji Policji, ujawnianych wykroczeń i zagrożeń naniesionych na KMZB posłużą do zdiagnozowania i rozwiązania problemu. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje ze społecznością lokalną oraz poszczególnymi komórkami organizacyjnymi komendy. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Harcerska, Owocowa, Strzałkowska, Strażacka, Krakowska, Partyzancka, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi Królowej, Starowiejska, Gidelska, Siemiradzkiego, Modrzewiowa, Ładna

 

REJON NR 7

asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

Przy ulicy Piastowskiej 18a w Radomsku, znajduje się sklep ogólnospożywczy ,,Puch'', który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Piastowską. Ponadto osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z Zespołem ds Nieletnich i Patologii KPP w Radomsku oraz pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Piastowska, Słowicza, Sokola, Chrobrego, Krzywoustego, Dąbrówki, Mieszka I, Hermana, Jagiellońska od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego, Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego

 

REJON NR 8

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

Przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 23 w Radomsku, znajduje się sklep ogólnospożywczy ''Żabka'', który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Prymasa Wyszyńskiego. Ponadto, osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy będzie dążył do zminimalizowania czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowania spożywania alkoholu. Będzie dążył do zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych, wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.
Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, właścicielami lub zarządcami placówek handlowych. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Wyszyńskiego, Daleka, Pusta, Nowa, Słoneczna, Stodolna, Rolna, Wiśniowa, Skoczyńskiego, Brzozowa, Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej, Lipowa, Wilsona, Chłodna, Kalinowa, Żwirowa, Piaskowa, Źródlana, Słonimskiego, Krańcowa, Przedborska nr parzyste

 

REJON NR 9

asp. sztab. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-342

dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl

W miejscowości Radomsko przy ul. Przedborskiej 47 znajduje się sklep Biedronka. W rejonie sklepu w godzinach jego otwarcia gromadzi się

młodzież, która często spożywa alkohol, pali papierosy, dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Oczekiwania społeczne związane z

w/w polegają na wyeliminowaniu lub ograniczeniu w znacznym stopniu tych zjawisk. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje ze

społecznością lokalną oraz administratorami obiektu oraz funkcjonariuszami z innych komórek organizacyjnych komendy. Zadania będą

realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedborska nr nieparzyste, Staszica, Mickiewicza, Josalewicza, Krótka, Przyszkolna, Bugaj, Niecała, Jachowicza, Kilińskiego, Wąska, Miłaczki, Kołątaja, Norwida, Wiejska, Łączna, Parkowa, Architektów, Spokojna, Źródlana, Popiełuszki, Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Paderewskiego, Pszenna, Sanicka, Cicha, Jaworowa, Miodowa, Stroma, Gazowa, PCK, Graniczna, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Topolowa, Kwiatowa, Raciborskiego, Ściegiennego, Zakątna, Sportowa, Grodzka, Krzywa, Gęsia, Wodna, Porzeczkowa, Sikorskiego

 

REJON NR 10

asp. szt. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 607-236-306

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

W Radomsku przy ul. Orzeszkowej znajduje się ogólnodostępny plac zabaw. Odpowiedzialny za obiekt jest Wydział Ochrony Środowiska UM Radomska. Na terenie placu zabaw w godzinach wieczorowo nocnych gromadzi się młodzież, również niepełnoletnia, która często dokonuje zaśmiecania miejsca publicznego, oraz zakłócania ładu i porządku. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zachowania się młodzieży zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, oraz niedopuszczenie do ewentualnej dewastacji infrastruktury placu zabaw. Informacje uzyskane w trakcie służb obchodowych poprzez rozmowy z lokalną społecznością. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Narutowicza, Skrajna, Falista, Jeżynowa, Przemysłowa, Ziołowa, Sucharskiego, Pasieczna, Stawowa, Górnickiego, Reja, Transportowa, Widna, Poprzeczna, Krucza, Bema, Młodzowska, Daleka, Niska, Okulickiego, Krasickiego, Żytnia, Wesoła, Orzeszkowej, Witosa, Leśmiana, Nałkowskiej, Rataja, Tadka Jasińskiego, Wojska Polskiego, Włościańska, Kolbego, Pogodna, Hubala, Traktorowa, Bat. Chłopskich, Narodowych Sił zbrojnych, Mochnackiego, Dolna

 

REJON NR 11

Teren gminy Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

W miejscowości Dziepółć  znajduje się sklep Spożywczo – Przemysłowy. W rejonie sklepu w godzinach jego otwarcia gromadzi się

społeczność lokalna, która często spożywa alkohol, dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Oczekiwania społeczne związane z

w/w polegają na wyeliminowaniu lub ograniczeniu w znacznym stopniu tych zjawisk. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z

administratorami i właścicielami poszczególnych obiektów, GOPS Radomsko, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2019r.

 

Wykaz miejscowości obejmujących rejon

Amelin, Bobry, Cerkawizna, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kolonia Kietlin, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe