Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku

W dniu 15.03.2017r., policjanci ( dzielnicowi rejonu nr 1 oraz 8) spotkali się z zarządcami zasobów mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku.

W dniu 15.03.2017r., policjanci ( dzielnicowi rejonu nr 1 oraz 8) spotkali się z zarządcami zasobów mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku.

Celem spotkania była wymiana spostrzeżeń dotyczących wzajemnej współpracy na rzecz społeczności lokalnych oraz analiza potrzeb i oczekiwań w tym zakresie. Ponadto, poruszono temtykę problemów szczególnie uciążliwych dla lokatorów, jak również poszukiwano innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców. Przedmiotowe działania maja na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego, który pozwala m, in. budować wizerunek skutecznej, profesjonalnej pomocy współdziałających ze sobą instytucji. Tego typu spotkania będą miały charakter cykliczny.

Powrót na górę strony