Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie patroli ponadnormatywnych

5 stycznia 2018 roku Prezydent Miasta Radomsko – Jarosław Ferenc oraz Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych patroli policyjnych na ulicach Radomska.

Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych oraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych i w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrole te będą wykorzystywane również do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie miasta Radomska. Radomszczański magistrat w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przekazał na ten cel 264 tysiące złotych. W ubiegłym roku w ramach takiego porozumienia policjanci zrealizowali 1361 ośmiogodzinnych służb ponadnormatywnych. Podczas tych służb mundurowi przeprowadzili ponad 2000 interwencji i ujawnili 1755 wykroczeń oraz zatrzymali 28 sprawców przestępstw. Mundurowi najczęściej przywołują do właściwego zachowania osoby naruszające ład i porządek publiczny, doprpowadzają osoby nietrzeźwe czy bezdomne do placówek i ośrodków pomocowych. Zaznaczyć należy, że do udziału w takiej służbie może zgłosić się policjant, który w tym czasie nie ma zaplanowanej obowiązkowej służby. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem oraz na podstawie analizy zagrożenia przestępczością na terenie miasta policjanci będą kierowani do służby w miejsca, w których często dochodzi do łamania zasad porządku prawnego.

Powrót na górę strony