Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O zasadach wstąpienia do Policji – spotkanie w urzędzie pracy

Policjanci wspólnie z radomszczańskim urzędem pracy prowadzi cykl spotkań z młodzieżą zainteresowaną służbą w mundurze. Młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek zachęcał do związania swojej przyszłości właśnie z tym zawodem.

Zainteresowani służbą w szeregach policji, 18 kwietnia 2024 roku mieli okazję spotkać się z funkcjonariuszem, który szczegółowo omówił proces rekrutacji oraz wymagania wobec przyszłych kandydatów. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film z pokazu testu sprawności fizycznej, jaki muszą przejść przyszli adepci. Dowiedzieli się również, czego oczekujemy od kandydatów, a mianowicie:
•        polskiego obywatelstwa
•        nieposzlakowanej opinii
•        minimum średniego wykształcenia
•        uregulowanego stosunku do służby wojskowej
•        pełni praw publicznych
•        umiejętności zdyscyplinowania
•        niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe
•        rękojmi zachowania tajemnicy służbowej ujętej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wszystkim chętnym przypominamy, że rekrutacja trwa przez cały rok. Zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przy ulicy Piłsudskiego 56, by osobiście spotkać się z pracownikiem kadr lub wyznaczonym funkcjonariuszem i dopytać o szczegóły procesu doboru do służby. Potrzebne informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 47 8464 219, po czym umówić się na spotkanie już w jednostce.

W sprawie terminów kolejnych spotkań doborowych z policyjnym profilaktykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku należy kontaktować się z urzędem osobiście lub telefonicznie pod numerem 44 6837354 do 56, 58, 62, wew. 29,20 lub 35.


młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek

 

  • Policjant i uczestnicy spotkania.
Powrót na górę strony