Przemoc w rodzinie

Wykaz instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU

ul. Przedborska 39/41, pok. 2, tel. (44) 715-07-95 (wew.6)

 

Udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej z zakresu pracy socjalnej, pedagogicznej oraz prawnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy, znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej, osobom z niepełnosprawnością, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

PSYCHOLOG

(konsultacje psychologiczne odbywają się po wcześniejszym umówieniu)

 

Poniedziałek: 7.30 – 14.30

Wtorek: 7.30 – 14.30

Czwartek: 7.30 – 14.30

Piątek: 7.30 – 14.30

 

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY mgr Agnieszka Powroźnik, pok. 2

Poniedziałek: 7.30 – 15.30

Wtorek: 7.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 15.30

Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 – 15.30

 

PEDAGOG mgr Barbara Jagoda, pok. 2

środa: 13.00 – 15.00

RADCA PRAWNY Konrad Sawicki, pok. 2

Wtorek: 14.30 – 15.30*

*Konsultacje prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w sekretariacie PCPR, pokój 5, I piętro, tel., (44) 715-07-95 (wew.0)


 


 

Interwencja Kryzysowa oraz Specjalistyczne Poradnictwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku działa w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy. Polega na udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie. Najczęściej pojawiają się w nim:

 • ofiary przemocy w rodzinie,

 • osoby mające trudności w pogodzeniu się ze stratą bliskiej osoby,

 • małżonkowie, partnerzy osób uzależnionych od hazardu bądź alkoholu.

 

Osoba poszukująca wsparcia w Powiatowym Centrum, Pomocy Rodzinie w Radomsku może liczyć na pomoc: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz radcy prawnego.

Pomoc psychologiczna polega na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa psychologicznego,

 • zapewnieniu wsparcia,

 • ocenie stanu klienta,

 • określeniu problemu kryzysowego,

 • przeglądowi i analizie możliwości poradzenia sobie z kryzysem,

 • opanowaniu problemu kryzysowego.

 

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 • budowanie dobrej relacji z klientem przeżywającym trudne chwile,

 • motywowaniu klientów do podejmowania zmian życiowych,

 • pomocy w planowaniu celów klientów i ich rodzin.

 • wizyty w środowiskach rodzinnych dotkniętych przemocą, rozpoznawanie sytuacji, kierowanie do specjalistów i właściwych instytucji, informowanie o prawach i uprawnieniach, pomoc w dokumentowaniu przemocy – procedura „Niebieskiej karty”, współpraca z policją.

 

Do zadań radcy prawnego należy:

 • udzielanie informacji o sytuacji prawnej klienta,

 • udzielanie pomocy w pisaniu pozwów do sądu.

 • porady z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dot. alimentów, rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, a także z zakresu prawa karnego.

 

Do zadań pedagoga należy:

 • porady w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą domową.

 

 

INFORMATOR

Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w  rodzinie w powiecie radomszczańskim

Zgodnie z pkt 3.1.1 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, , poniżej przedstawiamy wykaz instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno – edukacyjne

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

 

Lp.

Nazwa jednostki

Oferta

1.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU

Ul. Przedborska 39/41

97-500 Radomsko

Tel.44 715 07 95

e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl

 

 

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo pedagogiczne

- poradnictwo prawne

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

2.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

Ul. Kościuszki 10

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 85

e-mail: mops@mops-radomsko.pl

 

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo prawne

- prowadzenie mieszkania o charakterze interwencji kryzysowej

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym

- działalność szkoleniowa i interwencyjna

- prowadzenie procedury niebieskiej karty

3.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

Ul. Piłsudskiego 34

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 41

e-mail: gops@gmina-radomsko.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

 

4.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LGOCIE WIELKIEJ

Ul. Radomszczańska 60

97-565 Lgota Wielka

Tel. 44 680 13 82

e-mail: gops.lgotawielka@poczta.fm

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

5.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOMUNICACH

Ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

Tel. 44 684 24 85

e-mail: gops@gomunice.pl

 

 

- poradnictwo prawne

- konsultacje terapeuta do spraw uzależnień

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

6.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIEŃSKU

Ul. Wieluńska 50

97-360 Kamieńsk

Tel. 44 681 76 16

e-mail: mops@kamiensk.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

 

7.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁADZICACH

Ul. Wyzwolenia 36

97-561 Ładzice

Tel. 44 684 08 28

e-mail: gops@ladzice.pl

 

 

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo prawne

- konsultacje z policją

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

8.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIDLACH

Ul. Pławińska 22

97-540 Gidle

Tel. 34 327 20 27

e-mail: gops@gidle.pl

 

- poradnictwo psychologiczne

- konsultacje terapeuta do spraw uzależnień

- terapia rodzinna

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

9.

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEDBORZU

Ul. Pocztowa 30

97-570 Przedbórz

Tel. 44 781 22 96

e-mail: mgops_przedborz@wp.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

 

10.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH

Ul. Wolności 8

97-505 Dobryszyce

Tel. 44 681 14 27

e-mail: gopsdobryszyce@op.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

11.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIELACH WIELKICH

Ul. Reymonta 78

97-524 Kobiele Wielkie

Tel. 44 681 44 12

e-mail: gopskobiele@poczta.onet.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

 

12.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODRĘBIE

Ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

Tel. 44 681 93 25

e-mail: gopskodrab@op.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

13.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWICACH

Masłowice 84 A

97-515 Masłowice

Tel. 44 787 46 01

e-mail: gops@maslowice.gminarp.pl

 

 

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

 

14.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELGOMŁYNACH

Ul. Rynek 1

97-525 Wielgomłyny

Tel. 44 787 10 87

e-mail: gops@wielgomlyny.pl

 

 

- poradnictwo prawne

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

15.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYTNIE

Ul. Krótka 4

97-532 Żytno

Tel. 34 327 70 01

e-mail: gops@zytno.pl

 

- pomoc psychologiczna

- pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

RADOMSKO

Starostwo Powiatowe

Ul. Leszka Czarnego 22

 

RADOMSKO

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych

Ul. Piastowska 21

 

KOBIELE WIELKIE

Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Szkolna 1

 

WIELGOMŁYNY

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Rynek 1

 

 

KAMIEŃSK

Urząd Miejski

Ul. Wieluńska 50

 

ŁADZICE

Urząd Gminy

Ul. Wyzwolenia 36

 

 

PRZEDBÓRZ

Miejski Dom Kultury

Ul. Rynek 15

 

GIDLE

Urząd Gminy

Ul. Pławińska 22

 

 

We wszystkich Gminach powołane zostały Zespoły Interdyscyplinarne:

 

GMINA RADOMSKO – Zespół Interdyscyplinarny Przy GOPS w Radomsku

Ul. Piłsudskiego 34

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 41

e-mail: dbalas@gmina-radomsko.pl

MIASTO RADOMSKO – Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Radomsku

Ul. Kościuszki 10

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 85

e-mail: abarszcz@mops-radomsko.pl

 

GMINA GIDLE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Gidlach

Ul. Pławińska 22

97-540 Gidle

Tel. 34 327 20 27

e-mail: opieka@gidle.pl

 

GMINA GOMUNICE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Gomunicach

Ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

Tel. 44 684 24 85

 

GMINA ŁADZICE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Ładzicach

Ul. Wyzwolenia 36

97-561 Ładzice

Tel. 44 684 08 28

e-mail: gops@ladzice.pl

 

GMINA WIELGOMŁYNY – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Wielgomłynach

Ul. Rynek 1

97-525 Wielgomłyny

Tel. 44 787 10 87

e-mail: gops@wielgomlyny.pl

 

GMINA PRZEDBÓRZ – Zespół Interdyscyplinarny przy M-GOPS w Przedborzu

Ul. Pocztowa 30

97-570 Przedbórz

Tel. 44 781 22 96

e-mail: mgops_przedborz@wp.pl

 

GMINA LGOTA WIELKA – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Lgocie Wielkiej

Ul. Radomszczańska 60

97-565 Lgota Wielka

Tel. 44 680 13 82

e-mail: gops.lgotawielka@poczta.fm

 

GMINA DOBRYSZYCE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Dobryszycach

Ul. Wolności 8

97-505 Dobryszyce

Tel. 44 681 14 27

 

GMINA MASŁOWICE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Masłowicach

Masłowice 84 A

97-515 Masłowice

Tel. 44 787 46 01

e-mail: gops@maslowice.gminarp.pl

 

GMINA KAMIEŃSK – Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Kamieńsku

Ul. Wieluńska 50

97-360 Kamieńsk

Tel. 44 681 76 16

e-mail: mops@kamiensk.pl

 

GMINA KOBIELE WIELKIE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Kobielach Wielkich

Ul. Reymonta 78

97-524 Kobiele Wielkie

Tel. 44 681 44 12

e-mail: gopskobiele@poczta.onet.pl

 

 

GMINA KODRĄB – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Kodrębie

Ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

Tel. 44 681 93 25

e-mail: gopskodrab@op.pl

 

GMINA ŻYTNO – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Żytnie

Ul. Krótka 4

97-532 Żytno

Tel. 608 581 595

Powrót na górę strony