Oficer prasowy

Oficer prasowy

OFICER PRASOWY
Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku

Mł.asp. Dariusz Kaczmarek

Telefon: 47 84 64 243
telefon komórkowy: 532 852 668
e-mail: rzecznik@radomsko.ld.policja.gov.pl

Oficer prasowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę wyłącznie w sprawach bieżących
dyżuruje zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.


Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Podany adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe należy kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).”

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.
Pozostałą korespondencję proszę kierować bezpośrednio do Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku na e-mail :

komendant@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony