Struktura KPP w Radomsku

Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Do zadań Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia należy w szczególności:

 

1) prowadzenie gospodarki mandatowej;

 1. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych;

 2. sporządzanie zamówień na n/w składniki majątkowe i materiały oraz ich redystrybucja na poszczególne komórki organizacyjne:

  1. sprzętu kwaterunkowego,

  2. sprzętu gospodarczego,

  3. sprzętu techniki policyjnej i kryminalistycznej,

  4. sprzętu mundurowo – żywnościowego,

  5. sprzętu kulturalno – oświatowego,

  6. sprzętu sportowo – szkoleniowego,

  7. materiałów biurowych,

  8. materiałów techniki kryminalistycznej,

  9. innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, np.: środki czystości, materiały elektryczne i inne;

 3. prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem w stałej sprawności sprzętu kancelaryjno – biurowego oraz urządzeń pomiarowych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i radarowych mierników prędkości;

 4. sporządzanie dokumentacji wymaganej przy przyjmowaniu darowizn i użyczeń;

 5. realizowanie zadań jednostki użytkującej sprzęt transportowy Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 6. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej;

 7. prowadzenie postępowań szkodowych i regresowych;

 8. prowadzenie czynności w zakresie opracowywania rachunków i faktur wpływających do jednostki oraz sporządzanie list należności finansowych dla policjantów;

 9. prowadzenie czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów;

 10. rozliczanie pobranych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót na górę strony