Struktura KPP w Radomsku

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Profilaktyki Społecznej

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Profilaktyki Społecznej KPP w Radomsku - asp. Agnieszka Kropisz - telefon  47 84 64 244 lub 723 642 510, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Profilaktyki Społecznej należy w szczególności:

 

1) analizowanie i diagnozowanie zagrożeń występujących na terenie powiatu i gmin;

2) przygotowywanie propozycji przedsięwzięć profilaktycznych i zdefiniowanie partnerów współodpowiedzialnych za ich realizację;

3) współpracowanie z partnerami w ramach zaprojektowanych przedsięwzięć i ich realizacja;

4) ocenianie efektywności zrealizowanych przedsięwzięć przy wsparciu podmiotów pozapolicyjnych;

5) ocenianie merytorycznie projektów przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej;

6) realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć krajowych i wojewódzkich z zakresu profilaktyki społecznej;

7) współudział w projektowaniu wymaganych ustawowo planów, programów i strategii na rzecz zapobiegania lokalnym zagrożeniom i koordynacja realizacji zadań z zakresu kompetencji Policji;

8) współpracowanie z mediami w obszarze zagadnień profilaktyki społecznej, w tym przygotowywanie komunikatów i udzielanie wywiadów - w porozumieniu z oficerem prasowym;

9) współpracowanie z innymi podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie promocji bezpieczeństwa i porządku publicznego;

10) inicjowanie i realizowanie działań z zakresu profilaktyki społecznej;

11) nadzorowanie i wspieranie merytoryczne podległych jednostek organizacyjnych, lokalne doskonalenie policjantów, w tym dzielnicowych w zakresie profilaktyki społecznej.

 

 

Powrót na górę strony