Struktura KPP w Radomsku

Zespół Łączności i Informatyki

Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy w szczególności:

1.ustalanie zasad organizacyjnych systemów teleinformatycznych na podstawie wytycznych Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;

 1. wdrażanie i rozwój teleinformatyki w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie powiatu;

 2. realizowanie we współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zadań związanych z teleinformatyką policyjną w ramach działań prowadzonych na terenie powiatu;

 3. przygotowywanie zestawień, analiz oraz sprawozdań na potrzeby Komedy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie realizacji projektów i użytkowania systemów teleinformatycznych;

 4. zarządzanie siecią teleinformatyczną na poziomie powiatu oraz realizowanie strategii
  i polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na podstawie wytycznych Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;

 5. wykonywanie prac instalacyjno-montażowych w zakresie teleinformatyki;

 6. nadzorowanie prac instalacyjno-montażowych w porozumieniu z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wykonywanymi na terenie powiatu przez podmioty zewnętrzne w zakresie umów teleinformatycznych;

 7. utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu komputerowego;

 8. techniczne utrzymywanie systemów teleinformatycznych;

 9. naprawianie urządzeń teleinformatycznych w miarę możliwości technicznych;

 10. konfigurowanie, nadawanie odpowiednich uprawnień oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu teleinformatycznego na terenie powiatu;

 11. prowadzenie ewidencji uprawnień dla użytkowników systemów policyjnych;

 12. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu jednostki powiatowej;

 13. opracowanie analiz i zestawień w oparciu o policyjne bazy danych zgodnie z potrzebami służb i poleceniami przełożonych;

 14. wprowadzanie, przetwarzanie i udostępnianie danych znajdujących się w policyjnych
  i pozapolicyjnych systemach informatycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

Powrót na górę strony