Struktura KPP w Radomsku

Wydział Kryminalny

Sekretariat Wydziału Kryminalnego KPP w Radomsku telefon 47 8464 222, faks 47 8464 232, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Radomsku- podinsp. Łukasz Stępień

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Radomsku - asp. sztab. Karol Ryczyński

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

  1. realizowanie zadań wykonawczych i koordynacyjnych Komendy w zakresie inicjowania, koordynowania i organizowania działań operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw;

  2. prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o przestępstwa, a także prowadzenie działań mających na celu prawidłowe rozpoznawanie środowiska pseudokibiców;

  3. prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnianiem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, a także koordynowanie działań w tym zakresie;

  4. prowadzenie spraw operacyjnych na podstawie materiałów własnych oraz zapewnienie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;

  5. prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;

  6. prowadzenie nadzoru instancyjnego nad komórkami realizującymi zadania operacyjne;

  7. ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości oraz opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym i najbardziej uciążliwym dla społeczeństwa;

  8. współdziałanie w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości z innymi komórkami organizacyjnymi Policji oraz organami i instytucjami pozapolicyjnymi;

  9. ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;

  10. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony