Struktura KPP w Radomsku

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział do wali z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją telefon 47 8464 203, faks 47 8464 204

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Radomsku- podinsp. Michał Hurko 

 

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne popełnione na terenie powiatu radomszczańskiego;

2) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w ramach prowadzonych form pracy operacyjnej;

3) realizowanie nadzoru ogólnego i szczególnego nad postępowaniami przygotowawczymi o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne oraz nad pracą operacyjną w tym zakresie, prowadzonymi przez jednostki terenowe powiatu radomszczańskiego;

4) realizowanie czynności w ramach pomocy prawnych na rzecz innych jednostek Policji
i innych organów w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne.Korupcję można zgłosić bezpośrednio osobom z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją w dni powszednie w godzinach urzędowych telefon 44 685-28-03 lub na numery alarmowe 112, 997.

Powrót na górę strony