Struktura KPP w Radomsku

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych - telefon 47 8464 236, urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych i Obsługi Kancelaryjnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań sprawdzających, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa kandydatom do służby lub pracy w Policji oraz policjantom i pracownikom Komendy, a także prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających;

 2. opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji oraz udział w opracowaniu planu ochrony obiektu Komendy i jednostek podległych;

 3. zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach
  i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w Komendzie;

 4. współpracowanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie przewidzianym przepisami o ochronie informacji niejawnych;

 5. prowadzenie kancelarii tajnej;

 6. przeprowadzanie kontroli informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  o ochronie tych informacji, a także okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

 7. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach informatycznych i manualnych;

 8. prowadzenie Składnicy Akt Komendy;

 9. prowadzenie poczty specjalnej;

 10. prowadzenie kancelarii ogólnej dla Komendy i jednostek podległych.

Powrót na górę strony