Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie parku połączonego z siłownią plenerową w msc. Wola Jedlińska, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach, właścicielem obiektu, sołtysem , społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - asp. Beata Grabarczyk - Wojtala tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne  są w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

asp.szt. Konrad Karnicki

asp. Sebastian Justyna

asp.szt. Wojciech Skowron

asp. Mariusz Chrostowski

asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel   Dawid

sierż.szt. Łukasz Mysłek

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

 

REJON NR 1

sierż.szt. Łukasz Mysłek

Tel. 44 685-28-07 wew. 248

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania tego terenu oraz eliminacji innych niepożądanych zachowań. Szczególnym nadzorem został objęty rejon przy ulicy Reymonta w Radomsku. Osoby, nabywające alkohol w pobliskich punktach sprzedaży, spożywają go, przesiadując bądź leżą na znajdujących się tam ławkach, uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednym z celów jest ograniczenie oraz wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa osom korzystającym z miejsc i przedmiotów użyteczności publicznej. Cel zostanie osiągnięty dzięki współpracy instytucji działających na terenie miasta: Urząd Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział inwestycji i Inżynierii UM Radomsko. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Aleksandra Kamińskiego, Asnyka, Broniewskiego, Bugaj, Chopina, Fudali, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Stanisława Maczka, Grota Roweckiego, Heweliusza, Jachowicza, Jana Pawła II, Joselewicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Konarskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Kraszewskiego Kraszewskiego, Królowej Bony, Krótka, Łukasińskiego, Malutka, Matejki, Mickiewicza, Mineralna,Moniuszki, Niecała, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Piłsudskiego od Brzeźnickiej, Piramowicza, Prusa, Przyszkolna, Reymonta, Sadowa, Sierakowskiego, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckiego, Staszica, Szkolna, Św. Rozalii, Traugutta, Tuwima, Warszyca, Wierzyńskiego, Zgoda, Żeromskiego, Żwirki

 

REJON NR 2

 

 

asp. sztab. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew.289

kom. 607 236 306

 

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków
naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych W Radomsku przy ul. Przemysłowej 15 znajduje się ogólnodostępny plac zabaw. Odpowiedzialny za  obiekt jest Wydział Ochrony Środowiska UM Radomska. Na terenie placu zabaw w godzinach wieczorowo nocnych gromadzi się młodzież, również niepełnoletnia, która często dokonuje zaśmiecania miejsca publicznego, oraz zakłócania ładu i porządku. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zachowania się młodzieży zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, oraz niedopuszczenie do ewentualnej dewastacji infrastruktury placu zabaw. Informacje uzyskane w trakcie służb obchodowych poprzez rozmowy z lokalną społecznością. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

 

Batalionów Chłopskich, Bema, Danuty Siedzikówny, Dembowskiego, Dolna, Dzielnicowa, Falista, Gołębia, Górnickiego, Hubala, Inwestycyjna, Jeżynowa, Kolbego, Krasickiego, Krucza, Ks. Bronisława Predera, Ks. Karola Kościowa, Kusocińskiego, Leśmiana, 11 Listopada, Młodzowska, Mochnackiego, Niska, Nałkowskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narutowicza, Obrońców Westerplatte, Odległa, Okulickiego, Orzeszkowej, Pasieczna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Przemysłowa, Radosna, Rataja, Reja, Robotnicza, Sklepowa, Skrajna, Stawowa, Sucharskiego, Tadka Jasińskiego, Traktorowa, Transportowa, Warszawska, Wesoła, Widna, Witosa, Włościańska, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wspólna, Zachodnia, Ziołowa, Żytnia.

 

 

REJON NR 3

asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W Radomsku przy ul. Miłej 7a znajduje się sklep ogólnospożywczy "Krokodylek", w rejonie którego gromadzą się osoby spożywające alkohol, co jest dużą uciążliwością dla osób mieszkających w okolicy. Podczas trwania roku szkolnego dochodzi również do przejawów demoralizacji wśród młodzieży uczęszczającej do okolicznych placówek oświatowych. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie ograniczenia zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu. Podczas realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z Urzędem Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku oraz z radnym Rady Miejskiej w Radomsku. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Andersa, Batorego, Bełchatowska, Bł. Karoliny Kóźkówny, Brzeźnicka, Częstochowska, Fredry, Geodetów, Jana Kazimierza, Jerzego Sadka, Królowej Marysieńki, Ks. Zenobiusza Łabusia, Kukuczki, Łódzka, Marii Moczydłowskiej, Miła, Orląt Lwowskich, Pileckiego, Przedsiębiorców, Różana, Stobiecka, Stolarzy, Św. Rocha, Tatarska, Unii Europejskiej, Zamkowa.

 

 

REJON NR 4

asp.szt. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie zakłóceń ładu i porządku . Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne. W rejonie ul. Kombatanckiej w Radomsku znajduje się zbiornik retencyjny, w okolicy którego gromadzące się osoby zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają teren, dewastują mienie oraz dopuszczają się nieobyczajnych wybryków.Ponadto dochodzi do  połowu ryb bez wymaganych zezwoleń.  Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania tego terenu. Informacje o zagrożeniu w powyższym rejonie uzyskano w trakcie rozmów z mieszkańcami, KMZB.  W zakresie realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z innymi policjantami,  lokalną społecznością, Urzędem Miasta w Radomsko oraz Państwową Strażą Rybacką. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Anny Walentynowicz, Baczyńskiego, Bażantów, Bohomolca, Borówkowa, Bratkowa, Budowlanych, Chabrowa, Ciepła, Czerwone Maki, Czyżykowa, Dobra, Dąbrowskiej, Energetyków, Gerwazego, Gliniana, Grzybowa, Harcerska, Jałowcowa, Jacka Soplicy, Jankiela, Kmicica, Kombatancka, Krokusowa, Księżycowa, Lawendowa, Leśna, Letnia, Łabędzia, Łowiecka, Mazowiecka, Młodzieżowa, Mokra, Nadrzeczna, Niezapominajki, Ogrodowa, Pana ,Piękna, Piłsudskiego, Podkomorzego, Podleśna, Poziomkowa, Pułaskiego, Równa, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Staffa, Stara Droga, Stokrotki, Sucha, Szarych Szeregów, Targowa (targowica miejska), Telimeny, Torowa, Turleja, Widok, Wojskiego, Wrzosowa, Wymysłowska, Wypoczynkowa, Zajazd, Zaścianek, Zielna, Zielona, Żurawia

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Leszka Czarnego 15 w Radomsku znajduje się sklep spożywczo – monopolowy. Przy w/w obiekcie gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaczepiają przechodniów oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Informacje uzyskane podczas realizacji służby obchodowej od mieszkańców zagrożonego rejonu, z KMZB oraz analizy interwencji posłużą do rozwiązania problemu. Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Jagiellońska, Jasna, Kasztelańska, Konopnickiej, Leszka Czarnego, Piwna, Targowa (od ul. Krakowskiej do Armii Krajowej)), Tysiąclecia (od ulicy Piastowskiej do ul. Armii Krajowej)

 

REJON NR 6

mł. asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 9 w Radomsku znajduje się sklep spożywczo – monopolowy "Filipek". Przy w/w obiekcie gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaczepiają przechodniów oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Informacje uzyskane podczas realizacji służby obchodowej od mieszkańców zagrożonego rejonu, z KMZB oraz analizy interwencji posłużą do rozwiązania problemu. Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Jagodowa, Jodłowa, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Gidelska, Modrzewiowa, Ładna, Owocowa, Partyzancka, Plac 3 Maja, Siemiradzkiego, Starowiejska, Strażacka, Strzałkowska, Św. Jadwigi Królowej, Zacisze, Zimna

 

REJON NR 7

asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Przy ulicy Łokietka 9 w Radomsku, znajduje się sklep ogólnospożywczy', który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Łokietka. Ponadto osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z Zespołem ds Nieletnich i Patologii KPP w Radomsku oraz pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzozowa, Chrobrego, Dąbrówki, Fabianiego, Hermana, Krzywoustego, Leszka Czarnego, Lipowa, Mieszka I, Nowa, Piastowska, Pusta, Skoczyńskiego, Słoneczna, Słowicza, Sokola, Tysiąclecia (od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej)

 

 

REJON NR 8

 

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Przy ulicy Rolnej 6 w Radomsku, znajduje się sklep ogólnospożywczy ''ABC'', który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Rolną, Tysiąclecia. Ponadto, osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy będzie dążył do zminimalizowania czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowania spożywania alkoholu. Będzie dążył do zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych, wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.
Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, właścicielami lub zarządcami placówek handlowych. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Cicha, Chłodna, Daleka, Gazowa, Gęsia, Grodzka, Jaworowa, Kalinowa, Malinowa, Miodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przedborska, Rabina Szlomo Rabinowicza, Rolna, Sanicka, Słonimskiego, Sportowa, Stodolna, Stroma, Wieniawskiego, Willowa, Wilsona, Wiśniowa, Zakątna, Źródlana, Żwirowa.

 

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków

 

naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W miejscowości Radomsko przy ul.

Sanickiej 14 znajduje się sklep ogólnospożywczy "ATU". W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych

poruszających się w pobliżu ulicy Sanickiej. Ponadto, osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca

publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz

naruszeń ładu i porządku publicznego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy będzie dążył do zminimalizowania czynów związanych z

zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowania spożywania alkoholu. Będzie dążył do zapobiegania popełnianiu czynów

zabronionych, wyciągania konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.
Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku,

właścicielami lub zarządcami placówek handlowych. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

 

REJON NR 9

Teren gminy Radomsko oraz część rejonu miasta Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków


naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W miejscowości Kietlin, ul.

Radomszczańska  znajduje się plac zabaw, usytuowany w pobliży sklepu ogólnospożywczego, przystanku autobusowego oraz budynku

OSP. W rejonie obiektów gromadzi sie młodzież oraz osoby postronne, które korzystają z zainstalowanych urządzeń w sposób niezgodny

z ich przeznaczeniem. Często dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego czy naruszenia Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oczekiwania społeczne  polegają na wyeliminowaniu lub ograniczeniu w znacznym stopniu tych zjawisk.

Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z administratorami i właścicielami poszczególnych obiektów, GOPS Radomsko,

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019r.

 

Wykaz miejscowości na terenie gminy Radomsku obejmujących rejon

Amelin , Bobry, Cerkawizna,, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

Akacjowa, Architektów, Cicha , Graniczna, Kasztanowa, Kilińskiego,Klonowa, Kołłątaja, Kwiatowa, Lazurowa, Łąkowa, Łączna, Miłaczki, Norwida, Parkowa, PCK, Raciborskiego, Spokojna, Ściegiennego, Topolowa, Wąska, Wiejska, Wschodnia

 

 

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 1

asp. sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe w rejonie ulic Reymonta oraz ulicy Szkolnej w Kobielach Wielkich. Na w/w ulicach znajdują się budynki użyteczności publicznej Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Publiczna Szkoła Podstawowa. W miejscach tych w godzinach wieczornych gromadzi się młodzież, dochodzi do niewłaściwych zachowań osób przebywających w w/w rejonie, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania miejsc publicznych oraz naruszeń w zakresie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz przejawów demoralizacji.    Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością, pracownikami Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich, gronem pedagogicznym ze Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku. 

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

 

Rejon nr 2

mł.asp. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z nieprzestrzeganiem przez kierujących znaku "B18" - zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton, który obowiązuje na drodze o nr 3922E ( droga przebiega przez msc. Widawka, Chaba Klizińska). W miejscowości Klizin znajduje się Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot oferujące pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, bezdomnym, najuboższym. Z uwagi na status społeczny osób przebywających w schronisku, nieporadność życiową oraz trudności w przystosowaniu się do życia istnieje zagrożenie popełniania czynów niezgodnych z prawem, dlatego inicjowane będą działania profilaktyczne w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Gmina Kodrąb jest terenem wiejskim, głównym działaniem gospodarki w gminie jest rolnictwo gospodarstw rolnych - mieszkańcy formułowali zapotrzebowanie na zwrócenie uwagi na odpowiedni nadzór i właściwe warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości gospodarzy utrzymujących zwierzęta domowe ( obowiązek nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń) oraz przestrzegania warunków, w jakich utrzymywane jest zwierzę  (obowiązki nakłada na właścicieli Ustawa o ochronie zwierząt). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością, Urzędem Gminy w Kodrębie, schroniskiem dla osób bezdomnych w miejscowości Klizin. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 18

asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zapewnienia ładu, porządku oraz bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie kompleksu handlowo - usługowego oraz  parku znajdującego się w Przedborzu przy ulicy Trytwa. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz ze Strażą Miejską w Przedborzu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedbórz: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

 

Rejon nr 20

asp. szt. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie lokalu rozrywkowego w miejscowości Góry Mokre, gdzie dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych (spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania terenu, zakłócania ciszy nocnej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z właścicielem oraz pracownikami ochrony,  Urzędu Gminy w Masłowicach, Zespołem ds. Nieletnich i Patologii, lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

 

Rejon nr 19

asp. szt. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Przerąb i znajdujących się w jej pobliżu dwóch sklepów spożywczo-przemysłowych, gdzie dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych (spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania terenu, zakłócania ładu i porządku publicznego). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Masłowicach, pedagogami szkolnymi,  Zespołem ds. Nieletnich i Patologi, lokalną społecznościąi. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania  związane z  wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie parku połączonego z siłownią plenerową w msc. Wola Jedlińska,  gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach, właścicielem obiektu, sołtysem , społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku

 

Rejon nr 2

asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niew la sciwych zachowań w miejscowości Brudzice w rejonie praku. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy Lgota Wielka,Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lgocie Wielkiej oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

Rejon nr 3

mł. asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Zdania, rejon boiska wielofunkcyjnego, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych zwłaszcza w weekendy dochodzi do gromadzenia się osób nie tylko z terenu gminy Dobryszyce spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny oraz zaśmiecając miejsce publiczne. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Dobryszycach, sołtysem miejscowości Zdania oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

mł.asp. Jarosław Gąsiorek

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Gorzędów ul. Sikorskiego 3 gdzie  za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się skwer na którym przesiaduje młodzież i osoby dorosłe. W godzinach popołudniowych w rejonie wskazanym dochodzi do naruszeń porządku prawnego w następujących kategoriach:spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, publiczne dopuszczanie się do nieobyczajnego wybryku,używania słów wulgarnych oraz zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

Rejon nr 2

mł. asp. Rafał Rudnicki

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania mające na celu weliminowanie niewłaściwych zachowań w rejonie parku miejskiego w Kamieńsku, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające teren, mogące dewastować infrastrukturę użyteczności publicznej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością oraz pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

Rejon nr 3

st. asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań msc. Gomunice – ulica Krasińskiego gdzie znajduje się Spółdzielnia Mieszkaniowa, do której przynależy siedem bloków. Ponadto z przedmiotowym osiedlem łączy się boisko sportowe – Stadion Sportowy. W godzinach popołudniowych oraz wieczorowo nocnych w rejonie bloków – między blokami oraz na stadionie sportowym gromadzi się młodzież. W rejonie wskazanym dochodzi do naruszeń porządku prawnego w następujących kategoriach:,spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ,zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, publiczne dopuszczanie się do nieobyczajnego wybryku, używania słów wulgarnych oraz  zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności.Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gomunicach, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Gomunicach  oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

mł.asp. Robert Smutek

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie posesji będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sekursko. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Żytnie, Sołtysem Sekurska, lokalną społecznością oraz funkcjonariuszami innych komórek i jednostek organizacyjnych komendy. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku. 

Rejon nr 2

sierż. szt. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem spożywania alkoholu w w rejonie parku przy ul. Pl. Dominikański w Gidlach przy czym zostaje zakłócany ład i porządek publiczny i demoralizacja dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gidlach, sołtysem m. Gidle, lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.