Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

od 01.09.2014r.Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - mł.asp. Beata Grabarczyk - Wojtala tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

asp.szt. Konrad Karnicki

asp. Sebastian Justyna

asp.szt. Wojciech Skowron

asp. Henryk Gawęcki

asp. Mariusz Chrostowski

asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

asp. Paweł Nowak

mł.asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel   Dawid

sierż.szt. Łukasz Mysłek

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU na dzień 01.09.2014 r.

 

REJON NR 1

sierż.szt. Łukasz Mysłek

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i weliminowaniem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania terenu, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków, oraz innych uciążliwych dla społeczeństwa zachowań. Szczególnym nadzorem zostały objęte lokalne gastronomiczne przy ulicy Plac 3 Maja. Jednym z celów jest ograniczenie oraz wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa osom korzystającym z miejsc i przedmiotów użyteczności publicznej. Cel zostanie osiągnięty dzięki współpracy instytucji działających na terenie miasta:Urząd Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Akloholowych. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Żeromskiego, Piłsudskiego do ul. Brzeźnickiej, Reymonta, Pl. 3-go Maja, Jana Pawła II, Warszyca, Kolejowa, Św. Rozalii, Zgoda, Kościuszki, Łukasińskiego, Moniuszki, Żwirki, Traugutta, Chopina, Piramowicza, Kopiec, Kraszewskiego, Asnyka

 

REJON NR 2

asp. Henryk Gawęcki

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 516-437-332

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi  działania priorytetowe dotyczące wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porzadku publicznego i innych uciążliwych zachowań przez osoby gromadzące się w rejonie sklepu spożywczo - monopolowego przy ulicy Jana III Sobieskiego. Jednym z celów jest ograniczenie a następnie wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w rejonie placówki handlowej. Zadania będą realizowane przy współpracy z właścicielem sklepu. Powyższe zanościądania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Portowa, Merloniego, Geodetów, Iwaszkiewicza, Jana III Sobieskiego, Korczaka, Ks. Skorupki, Społeczna, Orląt Lwowskich, Makuszyńskiego, Kochanowskiego, Tuwima, Broniewskiego, Wierzyńskiego, Słowackiego, Orkana, Kopernika, Grota Roweckiego, Matejki, Skłodowskiej, Sadowa, 11-go listopada, Fudali, Kotarbińskiego, Heweliusza, Zachodnia, Południowa, Św.Rocha, Północna, Pajdaka, Osiedlowa, Kamińskiego, Kutrzeby, Malutka, Maczka, Prusa, Unii Europejskiej, Przedsiębiorców, Odległa, Inwestycyjna, Kusocińskiego, Gołębia, Dzielnicowa, Sklepowa, Wróblewskiego, Robotnicza, Obrońców Westerplatte, Wspólna, Ks. Kościowa, Warszawska, Dembowskiego, Sierakowskiego, Śniadeckiego

 

REJON NR 3

asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz weliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W roku szkolnym może dochodzić do demoralizacji młodzieży uczęszczającej do pobliskich szkół średnich. Szczegółnym nadzorem objęty został rejon placówek oświatowych oraz rejon sklepu "Krokodylek" przy ulicy Miłej w Radomsku . Podczas realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z Urzędem Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku oraz z radnym Rady Miejskiej w Radomsku. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzeźnicka, Miła, Batorego, Różana, Zamkowa, Kukuczki, Andersa, Fredry, Częstochowska, Stobiecka

 

REJON NR 4

asp.szt. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu przy ulicy Kombatanckiej (zbiornik retencyjny), gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzi się młodzież spożywająca alkohol, zaśmiecająca teren, dewastująca mienie i zakłócająca ciszę nocną. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Kombatancka, Chabrowa, Bohomolca, Wrzosowa, Krokusowa, Maki Czerwone, Niezapominajki, Stokrotki, Łowiecka, Ciepła, Leśna, Dobra, Gliniana, Żurawia, Łabędzia, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kmicica, Sucha, Budowlanych, Energetyków, Turleja, Młodzieżowa, Księżycowa, Mazowiecka, Spółdzielcza, Piłsudskiego, Pana Tadeusza, Wymysłowska, Telimeny, Zaścianek, Staffa, Baczyńskiego, Zajazd, Podkomorzego, Szarych Szeregów, Wojskiego, Gerwazego, Jana Soplicy, Jankiela, Nadrzeczna, Pułaskiego, Zielona, Spacerowa, Równa, Grzybowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, Jałowcowa, Stara Droga, Mokra, Zacisze, Torowa, Dąbrowskiej, Poziomkowa, Jałowcowa, Zimna, Zielna

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie występowania zachowań naruszających ład i porządek publiczny w rejonie sklepów spożywczo - monopolowych przy ulicy Jagiellońskiej 21 oraz Leszka Czarnego 15 - 21. Nieprawidłowe zachowania osób gromadzących się we wskazanym rejonie polegają głównie na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzeniu się osób nietrzeźwych i naruszających normy prawne. Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Konopnickiej, Targowa, Piwna, Kasztelańska, Leszka Czarnego od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej, Jasna, Jagiellońska od ul. Krakowskiej do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej

 

REJON NR 6

mł. asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie przystanku MPK przy skrzyżowaniu ulic: Siemiradzkiego, Strażacka, Partyzancka, gdzie gromadzi się młodzież spożywająca alkohol, uszkadzająca urządzenia użyteczności publicznej, jak również dokonująca zniszczenia mienia. Ponadto, dochodzi tam do naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może dochodzić również do przejawów demoralizacji nieletnich. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje ze społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Harcerska, Owocowa, Strzałkowska, Strażacka, Krakowska, Partyzancka, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi Królowej, Starowiejska, Gidelska, Siemiradzkiego, Modrzewiowa, Ładna

 

REJON NR 7

asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób przebywających w rejonie sklepów przy ulicy Jagiellońskiej 57d. Gromadzące się tam osoby naruszają przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaśmiecają w/w teren, zaczepiają klientów placówek handlowych oraz osoby poruszające się ulicą Jagiellońską 53 - 57d, tym samym zakłócają ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z Zespołem ds Nieletnich i Patologii KPP w Radomsku oraz pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Piastowska, Słowicza, Sokola, Chrobrego, Krzywoustego, Dąbrówki, Mieszka I, Hermana, Jagiellońska od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego, Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego

 

REJON NR 8

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań do jakich dochodzi w rejonie sklepu monopolowego znajdującego się przy ulicy Wyszyńskiego. Osoby gromadzące się w rejonie placówki handlowej często będące pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny (zaśmiecają dany teren, zaczepiają przechodniów i klientów sklepu, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków). Do nieprawidłowości dochodzi zazwyczaj w porze wieczorowo - nocnej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Wyszyńskiego, Daleka, Pusta, Nowa, Słoneczna, Stodolna, Rolna, Wiśniowa, Skoczyńskiego, Brzozowa, Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej, Lipowa, Wilsona, Chłodna, Kalinowa, Żwirowa, Piaskowa, Źródlana, Słonimskiego, Krańcowa, Przedborska nr parzyste

 

REJON NR 9

asp. Paweł Nowak

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-342

dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie ulicy Sanickiej - sklep wielobranżowy, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzą się osoby zakłócające porządek prawny (spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje ze społecznością lokalną oraz administratorami obiektu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedborska nr nieparzyste, Staszica, Mickiewicza, Josalewicza, Krótka, Przyszkolna, Bugaj, Niecała, Jachowicza, Kilińskiego, Wąska, Miłaczki, Kołątaja, Norwida, Wiejska, Łączna, Parkowa, Architektów, Spokojna, Źródlana, Popiełuszki, Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Paderewskiego, Pszenna, Sanicka, Cicha, Jaworowa, Miodowa, Stroma, Gazowa, PCK, Graniczna, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Topolowa, Kwiatowa, Raciborskiego, Ściegiennego, Zakątna, Sportowa, Grodzka, Krzywa, Gęsia, Wodna, Porzeczkowa, Sikorskiego

 

REJON NR 10

asp. szt. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 607-236-306

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie placu zbaw przy ulicy Przemysłowej, gdzie gromadząca się wieczorami młodzież zaśmieca teren, narusza ciszę nocną, uszkadza infrastrukturę placu zabaw, tym samym zakłóca ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Ochrony Środowiska. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Narutowicza, Skrajna, Falista, Jeżynowa, Przemysłowa, Ziołowa, Sucharskiego, Pasieczna, Stawowa, Górnickiego, Reja, Transportowa, Widna, Poprzeczna, Krucza, Bema, Młodzowska, Daleka, Niska, Okulickiego, Krasickiego, Żytnia, Wesoła, Orzeszkowej, Witosa, Leśmiana, Nałkowskiej, Rataja, Tadka Jasińskiego, Wojska Polskiego, Włościańska, Kolbego, Pogodna, Hubala, Traktorowa, Bat. Chłopskich, Narodowych Sił zbrojnych, Mochnackiego, Dolna

 

REJON NR 11

Teren gminy Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Kietlin, gdzie w

rejonie sklepu wielobranżowego i placu zabaw gromadzi się młodzież, która korzysta z urządzeń zainstalowanych na placu zabaw w sposób niezgodnym z ich

przeznaczeniem co prowadzi do niszczenia mienia. Ponadto, osoby te zakłócają ład i porządek publiczny, niszczą mienie i zaśmiecają teren. Podczas

realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z administratorami i właścicielami poszczególnych obiektów. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 r.

 

Wykaz miejscowości obejmujących rejon

Amelin, Bobry, Cerkawizna, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kolonia Kietlin, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 1

asp. sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego w rejonie PSP w Kobielach Wielkich oraz sąsiednich placówkach handlowych i obiektach użyteczności publicznej. W rejonie tym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych gromadzi się młodzież, która zaśmieca te miejsca oraz zakłóca ład i porządek publiczny a także niejednokrotnie spożywa alkohol. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku. 

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

 

Rejon nr 2

sierż. szt. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w w rejonie sklepu wielobranżowego w Kobrębie, ul. Niepodległości 2. W rejonie tym, w godzinach wieczorowych gromadzi się młodzież, która zaśmieca te miejsca oraz zakłóca ład i porządek publiczny oraz niejednokrotnie spożywa alkohol. Ponadto, dzielnicowy dąży do wzrostu bezpieczeństwa w rejonie szkoły w Kobrębie, gdzie dochodzi do dewastacji mienia. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 1

asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zapewnienia ładu, porządku oraz bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie zbiornika wodnego znajdującego się w Przedborzu przy ulicy Turystycznej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz ze Strażą Miejską w Przedborzu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedbórz: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

 

Rejon nr 2

asp. szt. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie dyskoteki w Górach Mokrych, gdzie często dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych (przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym, zakłócania ciszy nocnej, nieobyczajnych wybryków, przestępstw i wykroczeń przeciwko życiu i zdrowiu). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu, Strażą Miejską w Przedborzu, samorzadowcami obejmującymi zakresem działania Góry Mokre. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

 

Rejon nr 3

asp. szt. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu znajdującego się w miejscowości Ochotnik, gdzie w godzinach wieczornych często gromadzi się młodzież oraz osoby nietrzeźwe spożywające tam alkohol, zaśmiecające teren a tym samym naruszające ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Masłowicach, dyrektorem i innymi nauczycielami placówki oświatowej znajdującej się w rejonie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowicach, PCPR w Radomsku, społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie placu zabaw połączonego z siłownią plenerową w miejscowości Stobiecko Szlacheckie, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach, osobą opiekującą się obiektem, społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 2

asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w pobliżu sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Lgota Wielka oraz znajdującego się w pobliżu parkingu, gdzie dochodzi do gromadzenia się osób nietrzeźwych naruszających ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy Lgota Wielka, pracownikami sklepu oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 3

mł. asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Dobryszyce - park przy ulicy Wolności, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Dobryszycach oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

mł.asp. Jarosław Gąsiorek

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu w miejscowości Danielów, gdzie osoby przebywające w placówce handlkowej i jej pobliżu spożywają alkohol, naruszają porządek publiczny (zakłócają spoczynek nocny, dopuszczają sie nieobyczajnych wybryków, używają wulgarnych słów, zanieczyszczają miejsca użyteczności publicznej). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 2

mł. asp. Rafał Rudnicki

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania mające na celu weliminowanie niewłaściwych zachowań w rejonie parku miejskiego w Kamieńsku, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające teren, mogące dewastować infrastrukturę użyteczności publicznej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością oraz pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 3

st. asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w okolicysklepu monopolowego w Gomunicach, gdzie gromadzą się osoby niewłaściwie się zachowujące: zakłócające ciszę nocną, spożywające alokohol, dopuszczające się niobyczajnych wybryków, używające słów wulgarnych, zanieczyszczające miejsca użyteczności publicznej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gomunicach, właścicielem sklepu oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

mł.asp. Robert Smutek

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się na placu zabaw w  miejscowości Żytno. Niewłaściwe zachowanie polega w szczególności na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwym korzystaniu ze sprzętu użyteczności publicznej oraz dewastacji infrastruktury znajdującej się w parku. Zjawiska te miają miejsce wieczorem i w nocy. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Żytnie, sołtysem Silniczki. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku. 

Rejon nr 2

sierż. szt. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Ludwików. Niewłaściwe zachowania polegają w szczególności na: spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócaniu ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gidlach, sołtysem Ludwikowa. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.