Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

od 01.09.2014r.Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - mł.asp. Beata Grabarczyk - Wojtala tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

st.asp. Konrad Karnicki

mł.asp. Sebastian Justyna

st.asp. Wojciech Skowron

mł.asp. Henryk Gawęcki

asp. Mariusz Chrostowski

mł.asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

mł.asp. Paweł Nowak

mł.asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel   Dawid

st.sierż. Łukasz Mysłek

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU na dzień 01.09.2014 r.

 

REJON NR 1

st. sierż. Łukasz Mysłek - powierzone obowiązki

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i weliminowaniem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porzadku publicznego, zaśmiecania terenu oraz popełniania wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej.  Szczególnym nadzorem została objęta ulica Warszyca. Jednym z celów jest ograniczenie oraz wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa osom korzystającym z miejsc i przedmiotów użyteczności publicznej ( w rejonie tym znajduje się czynna infrastruktura kolejowa). Cel zostanie osiągnięty dzięki współpracy instytucji działających na terenie miasta:Urząd Miasta w Radomsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Akloholowych. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Żeromskiego, Piłsudskiego do ul. Brzeźnickiej, Reymonta, Pl. 3-go Maja, Jana Pawła II, Warszyca, Kolejowa, Św. Rozalii, Zgoda, Kościuszki, Łukasińskiego, Moniuszki, Żwirki, Traugutta, Chopina, Piramowicza, Kopiec, Kraszewskiego, Asnyka

 

REJON NR 2

mł. asp. Henryk Gawęcki

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 516-437-332

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi  działania priorytetowe dotyczące wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porzadku publicznego i innych uciążliwych zachowań przez osoby gromadzące się w rejonie bloków przy ulicy 11 Listopada. Jednym z celów jest ograniczenie a następnie wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w klatkach schodowych. Zadania będą realizowane przy współpracy z lokalną społecznością oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Fameg. Powyższe zanościądania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Portowa, Merloniego, Geodetów, Iwaszkiewicza, Jana III Sobieskiego, Korczaka, Ks. Skorupki, Społeczna, Orląt Lwowskich, Makuszyńskiego, Kochanowskiego, Tuwima, Broniewskiego, Wierzyńskiego, Słowackiego, Orkana, Kopernika, Grota Roweckiego, Matejki, Skłodowskiej, Sadowa, 11-go listopada, Fudali, Kotarbińskiego, Heweliusza, Zachodnia, Południowa, Św.Rocha, Północna, Pajdaka, Osiedlowa, Kamińskiego, Kutrzeby, Malutka, Maczka, Prusa, Unii Europejskiej, Przedsiębiorców, Odległa, Inwestycyjna, Kusocińskiego, Gołębia, Dzielnicowa, Sklepowa, Wróblewskiego, Robotnicza, Obrońców Westerplatte, Wspólna, Ks. Kościowa, Warszawska, Dembowskiego, Sierakowskiego, Śniadeckiego

 

REJON NR 3

mł. asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz weliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzenia się w klatkach schodowych osób bezdomnych. Szczegółnym nadzorem objęty został rejon bloków przy ulicy Brzeźnickiej 28-38. Podczas realizacji zadań współpracuje z Urzędem Miasta w Radomsku oraz podmiotami gospodarczymi znajdującycmi się w rejonie. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzeźnicka, Miła, Batorego, Różana, Zamkowa, Kukuczki, Andersa, Fredry, Częstochowska, Stobiecka

 

REJON NR 4

st. asp. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu przy ulicy Energetyków, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzi się młodzież spożywająca alkohol, dewastująca mienie i zakłócająca ciszę nocną. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Kombatancka, Chabrowa, Bohomolca, Wrzosowa, Krokusowa, Maki Czerwone, Niezapominajki, Stokrotki, Łowiecka, Ciepła, Leśna, Dobra, Gliniana, Żurawia, Łabędzia, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kmicica, Sucha, Budowlanych, Energetyków, Turleja, Młodzieżowa, Księżycowa, Mazowiecka, Spółdzielcza, Piłsudskiego, Pana Tadeusza, Wymysłowska, Telimeny, Zaścianek, Staffa, Baczyńskiego, Zajazd, Podkomorzego, Szarych Szeregów, Wojskiego, Gerwazego, Jana Soplicy, Jankiela, Nadrzeczna, Pułaskiego, Zielona, Spacerowa, Równa, Grzybowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, Jałowcowa, Stara Droga, Mokra, Zacisze, Torowa, Dąbrowskiej, Poziomkowa, Jałowcowa, Zimna, Zielna

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie występowania zachowań naruszających ład i porządek publiczny w rejonie ulicy Leszka Czarnego 19-21. Nieprawidłowe zachowania osób gromadzących się we wskazanym rejonie polegają głównie na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzeniu się osób nietrzeźwych i naruszających normy prawne. Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Konopnickiej, Targowa, Piwna, Kasztelańska, Leszka Czarnego od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej, Jasna, Jagiellońska od ul. Krakowskiej do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej

 

REJON NR 6

mł. asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie przystanku MPK przy ulicy Św. Jadwigi Królowej, gdzie gromadzi się młodzież spożywająca alkohol, uszkadzająca urządzenia użyteczności publicznej, jak również dokonująca zniszczenia mienia. Ponadto, dochodzi tam do naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może dochodzić również do przejawów demoralizacji nieletnich. Osoby tam przebywające mogą zakłócać ład i porządek publiczny w godzinach wieczorowo-nocnych jak również zaśmiecać teren przyległy. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje ze społecznością lokalną oraz Radomszczańską Spółdzielnią  Mieszkaniową. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Harcerska, Owocowa, Strzałkowska, Strażacka, Krakowska, Partyzancka, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi Królowej, Starowiejska, Gidelska, Siemiradzkiego, Modrzewiowa, Ładna

 

REJON NR 7

mł. asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób przebywających w rejonie sklepów przy ulicy Piastowskiej 18. Gromadzące się tam osoby naruszają przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaśmiecają w/w teren, zaczepiają klientów placówek handlowych oraz osoby poruszające się ulicą Piastowską, tym samym zakłócają ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Piastowska, Słowicza, Sokola, Chrobrego, Krzywoustego, Dąbrówki, Mieszka I, Hermana, Jagiellońska od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego, Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego

 

REJON NR 8

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań do jakich dochodzi w rejonie sklepu ogólnospożywczego znajdującego się przy ulicy Wyszyńskiego. Osoby gromadzące się w rejonie placówki handlowej często będące pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny (zaśmiecają dany teren, zaczepiają przechodniów i klientów sklepu, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku, pracownikami TBS, lokalną spłecznością.  Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Wyszyńskiego, Daleka, Pusta, Nowa, Słoneczna, Stodolna, Rolna, Wiśniowa, Skoczyńskiego, Brzozowa, Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej, Lipowa, Wilsona, Chłodna, Kalinowa, Żwirowa, Piaskowa, Źródlana, Słonimskiego, Krańcowa, Przedborska nr parzyste

 

REJON NR 9

mł. asp. Paweł Nowak

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-342

dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie ulicy Przedborskiej 19, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzą się osoby zakłócające porządek prawny (spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie przedmiotów użyteczności publicznej, utrudnianie korzystania ze wspólnej - publicznej przestrzeni). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku i Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Radomsku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedborska nr nieparzyste, Staszica, Mickiewicza, Josalewicza, Krótka, Przyszkolna, Bugaj, Niecała, Jachowicza, Kilińskiego, Wąska, Miłaczki, Kołątaja, Norwida, Wiejska, Łączna, Parkowa, Architektów, Spokojna, Źródlana, Popiełuszki, Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Paderewskiego, Pszenna, Sanicka, Cicha, Jaworowa, Miodowa, Stroma, Gazowa, PCK, Graniczna, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Topolowa, Kwiatowa, Raciborskiego, Ściegiennego, Zakątna, Sportowa, Grodzka, Krzywa, Gęsia, Wodna, Porzeczkowa, Sikorskiego

 

REJON NR 10

st. asp. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 607-236-306

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie placu zbaw przy ulicy Orzeszkowej, gdzie gromadząca się wieczorami młodzież zaśmieca teren, narusza ciszę nocną, uszkadza infrastrukturę placu zabaw, tym samym zakłóca ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku, lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Narutowicza, Skrajna, Falista, Jeżynowa, Przemysłowa, Ziołowa, Sucharskiego, Pasieczna, Stawowa, Górnickiego, Reja, Transportowa, Widna, Poprzeczna, Krucza, Bema, Młodzowska, Daleka, Niska, Okulickiego, Krasickiego, Żytnia, Wesoła, Orzeszkowej, Witosa, Leśmiana, Nałkowskiej, Rataja, Tadka Jasińskiego, Wojska Polskiego, Włościańska, Kolbego, Pogodna, Hubala, Traktorowa, Bat. Chłopskich, Narodowych Sił zbrojnych, Mochnackiego, Dolna

 

REJON NR 11

Teren gminy Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Płoszów, gdzie w

rejonie sklepu wielobranżowego i przystanku autobusowego gromadzi się młodzież i społeczność lokalna, która często spożywa alkohol w miejscach

niedozwolonych Ponadto, osoby te zakłócają ład i porządek publiczny, niszczą mienie i zaśmiecają teren. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje

z administratorami i właścicielami poszczególnych obiektów. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

Wykaz miejscowości obejmujących rejon

Amelin, Bobry, Cerkawizna, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kolonia Kietlin, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 1

asp. sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w centrum miejscowości Kobiele Wielkie, w rejonie budynków użyteczności publicznej i lokali gastronomicznych. W rejonie tym, w godzinach wieczorowych gromadzi się młodzież, która zaśmieca te miejsca oraz zakłóca ład i porządek publiczny oraz niejednokrotnie spożywa alkohol. Ponadto, dzielnicowy dąży do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie znajdującej się tam szkoły. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku. 

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

 

Rejon nr 2

sierż. szt. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w  rejonie sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Rzejowice. Niewłaściwe zachowanie polega w szczególności na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z właścicielami sklepów w miejscowości Rzejowice oraz dyrektorami szkół z gminy Kodrąb. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku. 

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 1

mł. asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zapewnienia ładu, porządku oraz bezpieczeństwa osób przebywających w dzień targowy na placu targowiska miejskiego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz ze Strażą Miejską w Przedborzu. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedbórz: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

 

Rejon nr 2

asp. szt. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie dyskoteki w Górach Mokrych, gdzie często dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu, Strażą Miejską w Przedborzu, samorzadowcami obejmującymi zakresem działania Góry Mokre. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

 

Rejon nr 3

asp. szt. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepów znajdujących się w miejscowości Przerąb, gdzie w godzinach wieczornych często gromadzi się młodzież oraz osoby nietrzeźwe spożywające tam alkohol, zaśmiecające teren a tym samym naruszające ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Masłowicach, dyrektorem placówki oświatowej znajdującej się w rejonie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowicach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowicach, społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

mł. asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Jedlno Pierwsze, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach oraz z Gminną Spółdzielnią w Ładzicach. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 2

mł. asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego w miejscowości Lgota Wielka oraz znajdującego się w pobliżu otwartych budynków gospodarczych, gdzie dochodzi do gromadzenia się osób nietrzeźwych naruszających ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy Lgota Wielka, właścicielem sklepu. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 3

mł. asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Blok Dobryszyce (przystanek autobusowy) w rejonie, krórego w godzinach popołudniowych i wieczornych dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol, niszczących mienie, zakłócających ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Dobryszycach oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

sierż. szt. Jarosław Gąsiorek - powierzone obowiązki

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

Rejon nr 2

sierż. szt. Rafał Rudnicki - powierzone obowiązki

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania mające na celu weliminowanie niewłaściwych zachowań w rejonie placu targowego w Kamieńsku, gdzie w tzw. dni targowe prowadzona jest sprzedaż produktów w pasie drogowym oraz kierujący pojazdami nie stosują się obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z loalną społecznością oraz innymi policjantami KP w Kamieńsku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

Rejon nr 3

asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w okolicy bloków mieszkalnych w Gomunicach, gdzie gromadzi się młodzież niewłaściwie się zachowująca: zakłóca ciszę nocną, spożywa alokohol, dewastuje sprzęt i elewacje budynków. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gomunicach spółdzielnią mieszkaniową. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

asp. szt. Mariusz Lichota

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w  miejscowości Żytno, rejon parku. Niewłaściwe zachowanie polega w szczególności na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwym korzystaniu ze sprzętu użyteczności publicznej oraz dewastacji infrastruktury znajdującej się w parku. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Żytnie. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku. 

Rejon nr 2

sierż. szt. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Gidle, rejon parku. Niewłaściwe zachowania polegają w szczególności na: spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócaniu ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gidlach. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2018 roku.