Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Twój Dzielnicowy

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

od 01.09.2014r.Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - asp.szt. Cezary Krawczyk tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

st.asp. Konrad Karnicki

mł.asp. Sebastian Justyna

st.asp. Wojciech Skowron

mł.asp. Henryk Gawęcki

asp. Mariusz Chrostowski

mł.asp. Beata Grabarczyk – Wojtala

mł.asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

mł.asp. Paweł Nowak

mł.asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel   Dawid

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU na dzień 01.09.2014 r.

 

REJON NR 1

mł.asp. Beata Grabarczyk Wojtala

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porzadku publicznego, szczególnie w parku przy ulicy Reymonta. Jednym z celów jest ograniczenie oraz wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa osób i mienia osób korzystających z parku. Cel zostanie osiągnięty dzięki współpracy instytucji działających na terenie miasta:Urząd Miasta w Radomsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Akloholowych. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Żeromskiego, Piłsudskiego do ul. Brzeźnickiej, Reymonta, Pl. 3-go Maja, Jana Pawła II, Warszyca, Kolejowa, Św. Rozalii, Zgoda, Kościuszki, Łukasińskiego, Moniuszki, Żwirki, Traugutta, Chopina, Piramowicza, Kopiec, Kraszewskiego, Asnyka

 

REJON NR 2

mł.asp. Henryk Gawęcki

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 516-437-332

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi  działania priorytetowe dotyczące spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porzadku publicznego, żebractwem nietrzeźwych osób oraz zaśmiecaniem miejsc użyteczności publicznej przez gromadzące się tam osoby. Szczególnym nadzorem objęty został teren parku przy ulicy Sierakowskiego. Jednym z celów jest ograniczenie a następnie wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się w parku co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z danego terenu. Zadania będą realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta w Radomsku. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Portowa, Merloniego, Geodetów, Iwaszkiewicza, Jana III Sobieskiego, Korczaka, Ks. Skorupki, Społeczna, Orląt Lwowskich, Makuszyńskiego, Kochanowskiego, Tuwima, Broniewskiego, Wierzyńskiego, Słowackiego, Orkana, Kopernika, Grota Roweckiego, Matejki, Skłodowskiej, Sadowa, 11-go listopada, Fudali, Kotarbińskiego, Heweliusza, Zachodnia, Południowa, Św.Rocha, Północna, Pajdaka, Osiedlowa, Kamińskiego, Kutrzeby, Malutka, Maczka, Prusa, Unii Europejskiej, Przedsiębiorców, Odległa, Inwestycyjna, Kusocińskiego, Gołębia, Dzielnicowa, Sklepowa, Wróblewskiego, Robotnicza, Obrońców Westerplatte, Wspólna, Ks. Kościowa, Warszawska, Dembowskiego, Sierakowskiego, Śniadeckiego

 

REJON NR 3

mł.asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz weliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Szczegółnym nadzorem objęty został teren szkół średnich mieszczących się przy ulicy Brzeźnickiej oraz sklep ogólnospożywczy przy ulicy Miłej. Podczas realizacji zadań współpracuje z Urzędem Miasta w Radomsku oraz podmiotami gospodarczymi znajdującycmi się w rejonie. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzeźnicka, Miła, Batorego, Różana, Zamkowa, Kukuczki, Andersa, Fredry, Częstochowska, Stobiecka

 

REJON NR 4

st.asp. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie placu targowego. Szczególnie  dotyczny to kierowców nie stosujących się do znaku B-36- zakaz zatrzymywania się znajdującego się przy ulicy Mokrej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Kombatancka, Chabrowa, Bohomolca, Wrzosowa, Krokusowa, Maki Czerwone, Niezapominajki, Stokrotki, Łowiecka, Ciepła, Leśna, Dobra, Gliniana, Żurawia, Łabędzia, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kmicica, Sucha, Budowlanych, Energetyków, Turleja, Młodzieżowa, Księżycowa, Mazowiecka, Spółdzielcza, Piłsudskiego, Pana Tadeusza, Wymysłowska, Telimeny, Zaścianek, Staffa, Baczyńskiego, Zajazd, Podkomorzego, Szarych Szeregów, Wojskiego, Gerwazego, Jana Soplicy, Jankiela, Nadrzeczna, Pułaskiego, Zielona, Spacerowa, Równa, Grzybowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, Jałowcowa, Stara Droga, Mokra, Zacisze, Torowa, Dąbrowskiej, Poziomkowa, Jałowcowa, Zimna, Zielna

 

REJON NR 5

asp.szt. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie występowania zachowań naruszających ład i porządek publiczny w rejonie ulicy Jagiellońskiej 17-19. Nieprawidłowe zachowania osób gromadzących się we wskazanym rejonie polegają głównie na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, gromadzeniu się osób nietrzeźwych w pobliżu placówek handlowych oraz na tzw. zaczepianiu przechodniów. Podczas realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Konopnickiej, Targowa, Piwna, Kasztelańska, Leszka Czarnego od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej, Jasna, Jagiellońska od ul. Krakowskiej do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej

 

REJON NR 6

mł.asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie pętli autobusowej znajdującej się w rejonie ulic: Strzałkowskiej i Strażackiej, gdzie gromadzi się młodzież zakłócająca ład i porządek publiczny poprzez spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje ze społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Harcerska, Owocowa, Strzałkowska, Strażacka, Krakowska, Partyzancka, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi Królowej, Starowiejska, Gidelska, Siemiradzkiego, Modrzewiowa, Ładna

 

REJON NR 7

mł.asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań młodzieży gromadzącej się wieczorem lub w nocy na placu przy ulicy Piastowskiej 17, często spożywającej alkohol i dewastującej znajdujące się tam urządzenia. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Tysiąclecia od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej, Piastowska, Słowicza, Sokola, Chrobrego, Krzywoustego, Dąbrówki, Mieszka I, Hermana, Jagiellońska od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego, Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego

 

REJON NR 8

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań do jakich dochodzi w rejonie sklepu znajdującego się przy ulicy Wyszyńskiego. Osoby gromadzące się w rejonie placówki handlowej często będące pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny (zaśmiecają dany teren, zaczepiają przechodniów). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Wyszyńskiego, Daleka, Pusta, Nowa, Słoneczna, Stodolna, Rolna, Wiśniowa, Skoczyńskiego, Brzozowa, Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej, Lipowa, Wilsona, Chłodna, Kalinowa, Żwirowa, Piaskowa, Źródlana, Słonimskiego, Krańcowa, Przedborska nr parzyste

 

REJON NR 9

mł.asp. Paweł Nowak

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-342

dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie ulicy Przedborskiej 7, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzą się osoby zakłócające porządek prawny (spożywanie alkoholu, niszczenie przedmiotów użyteczności publicznej). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku i Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Radomsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedborska nr nieparzyste, Staszica, Mickiewicza, Josalewicza, Krótka, Przyszkolna, Bugaj, Niecała, Jachowicza, Kilińskiego, Wąska, Miłaczki, Kołątaja, Norwida, Wiejska, Łączna, Parkowa, Architektów, Spokojna, Źródlana, Popiełuszki, Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Paderewskiego, Pszenna, Sanicka, Cicha, Jaworowa, Miodowa, Stroma, Gazowa, PCK, Graniczna, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Topolowa, Kwiatowa, Raciborskiego, Ściegiennego, Zakątna, Sportowa, Grodzka, Krzywa, Gęsia, Wodna, Porzeczkowa, Sikorskiego

 

REJON NR 10

st.asp. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew. 289

Tel. 607-236-306

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie placu przy ulicy Przemysłowej 15, gdzie gromadząca się wieczorami młodzież zaśmieca teren, narusza ciszę nocną. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Narutowicza, Skrajna, Falista, Jeżynowa, Przemysłowa, Ziołowa, Sucharskiego, Pasieczna, Stawowa, Górnickiego, Reja, Transportowa, Widna, Poprzeczna, Krucza, Bema, Młodzowska, Daleka, Niska, Okulickiego, Krasickiego, Żytnia, Wesoła, Orzeszkowej, Witosa, Leśmiana, Nałkowskiej, Rataja, Tadka Jasińskiego, Wojska Polskiego, Włościańska, Kolbego, Pogodna, Hubala, Traktorowa, Bat. Chłopskich, Narodowych Sił zbrojnych, Mochnackiego, Dolna

 

REJON NR 11

Teren gminy Radomsko

asp.szt. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Kietlin, gdzie w rejonie sklepu i budynku straży pożarnej gromadzą się osoby nierzeźwe i często spożywające alkohol w miejscach niedozwolonych. Ponadto, szczególnym nadzorem objęty został teren szkolnego placu zabaw, gdzie przebywająca tam młodzież korzysta niewłaściwie ze znajdującego się tam sprzętu. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z administratorami i właścicielami poszczególnych obiektów. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz miejscowości obejmujących rejon

Amelin, Bobry, Cerkawizna, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kolonia Kietlin, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 1

asp.sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w centrum miejscowości Kobiele Wielkie, w rejonie budynków użyteczności publicznej. W rejonie tym, w godzinach wieczorowych gromadzi się młodzież, która zaśmieca te miejsca oraz zakłóca ład i porzadek publiczny oraz niejednokrotnie spożywa alkohol. Ponadto, dzielnicowy dąży do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie szkoły. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku. 

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

 

Rejon nr 2

mł.asp. Magdalena Wilczyńska

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w  rejonie sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Rzejowice. Niewłaściwe zachowanie polega w szczególności na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z właścicielami sklepów w miejscowości Rzejowice oraz dyrektorami szkół z gminy Kodrąb. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku. 

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 1

mł.asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zapewnienia ładu, porządku oraz bezpieczeństwa osób przebywających w dzień targowy na placu targowiska miejskiego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz ze Strażą Miejską w Przedborzu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedbórz: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

 

Rejon nr 2

asp.szt. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie dyskoteki w Górach Mokrych, gdzie często dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu, Strażą Miejską w Przedborzu, samorzadowcami obejmującymi zakresem działania Góry Mokre. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

 

Rejon nr 3

asp.szt. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu znajdującego się w sąsiedztwie Urzędu Gminy w Masłowicach, gdzie w godzinach wieczornych często gromadzi się młodzież oraz osoby nietrzeźwe spożywające tam alkohol, zaśmiecające teren a tym samym naruszające ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu, dyrektorami szkół znajdujących się w rejonie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowicach, społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

mł.asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie remizy strażackiej oraz sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Radziechowice Drugie, gdzie popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach oraz zarządcą sklepu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

 

Rejon nr 2

mł.asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w pobliżu sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Brudzice oraz znajdującego się w pobliżu parku, gdzie dochodzi do gromadzenia się osób nietrzeźwych naruszających ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy Lgota Wielka, właścicielem sklepu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

 

Rejon nr 3

mł.asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Blok Dobryszyce, ulica Dobryszycka. W miejscu tym często gromadzą się osoby nietrzeźwe spożywające tam alkohol, używające słów wulgarnych, narusza ład i porządek publiczny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Dobryszycach oraz z właścicielem sklepu. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

sierż.szt. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

Rejon nr 2

asp. Jacek Świątkowski

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

Rejon nr 3

asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w okolicy bloków mieszkalnych w Gomunicach, gdzie gromadzi się młodzież niewłaściwie się zachowująca: zakłóca ciszę nocną, spożywa alokohol, dewastuje sprzęt i elewacje budynków. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gomunicach spółdzielnią mieszkaniową. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

asp.szt. Mariusz Lichota

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań osób gromadzących się w  miejscowości Maluszyn, przy Placu Wolności. Niewłaściwe zachowanie polega w szczególności na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwym korzystaniu ze sprzętu użyteczności publicznej oraz dewastacji infrastruktury znajdującej się w parku. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Żytnie oraz sołtysem Maluszyna. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku. 

Rejon nr 2

sierż.szt. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Ludwików, rejon przystanku autobusowego. Niewłaściwe zachowania polegają w szczególności na: spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócaniu ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gidlach oraz sołtysem Ludwikowa. Zadania będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.