Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - asp. Magdalena Wilczyńska tel. 723 634 859, 47 84 64 205

Numery telefonów dostępne  są w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

asp.szt. Konrad Karnicki

st.asp. Sebastian Justyna

asp.szt. Wojciech Skowron

asp. Mariusz Chrostowski

asp.szt. Marek Purzyński

asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel  Dawid

sierż.szt. Łukasz Mysłek

sierż.sztab. Magdalena Boruta

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

 

REJON NR 1

sierż. sztab. Magdalena Boruta

Tel. 47 84 64 248

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem niewłaściwych zachowań, szczególnie w  rejonie wiaduktu przy ul. Warszyca 19  w Radomsku, gdzie  bezpośrednio przy torowisku  gromadzą się osoby w tym nieletnie, które głośno się zachowują  zakłócając porządek publiczny. Ponadto, dochodzi   tam do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i również   nieobyczajnych wybryków. Osoby gromadzące się w rejonie ul. Warszyca często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego.

Zagrożenia te zostały zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców.

Celem działań dzielnicowego jest ograniczenie zaśmiecania  oraz terenów przyległych, zminimalizowanie czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu. Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, wyciąganie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

Powyższe zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. 

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Aleksandra Kamińskiego, Asnyka, Broniewskiego, Bugaj, Chopina, Fudali, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Stanisława Maczka, Grota Roweckiego, Heweliusza, Jachowicza, Jana Pawła II, Joselewicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Konarskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Kraszewskiego, Kościuszki, Królowej Bony, Krótka, Łukasińskiego, Malutka, Matejki, Mickiewicza, Mineralna,Moniuszki, Niecała, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Piłsudskiego od Brzeźnickiej, Piramowicza, Prusa, Przyszkolna, Reymonta, Sadowa, Sierakowskiego, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckiego, Staszica, Szkolna, Św. Rozalii, Traugutta, Tuwima, Warszyca, Wierzyńskiego, Zgoda, Żeromskiego, Żwirki

 

REJON NR 2

asp. sztab. Wojciech Skowron

Tel. 47 84 64 289

kom. 607 236 306

dzielnicowy.radomsko2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie aktów zaśmiecania i zakłócania ładu i porządku publicznego.  Wyciągnięcie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

W Radomsku przy ul. Orzeszkowej znajduje się ogólnodostępny plac zabaw. Odpowiedzialnym za obiekt jest Wydział Ochrony Środowiska UM Radomska. Na terenie placu zabaw w godzinach wieczorno-nocnych gromadzi się młodzież, również niepełnoletnia, która często dokonuje zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócania ładu i porządku. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zachowania się młodzieży zgodnie z obowiązującym  porządkiem prawnym oraz niedopuszczanie do ewentualnej dewastacji infrastruktury placu zabaw. Informacje uzyskane w trakcie służb obchodowych poprzez rozmowy z lokalną społecznością oraz wynikające z mapy zagrożeń (KMZB).

Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

Batalionów Chłopskich, Bema, Danuty Siedzikówny, Dembowskiego, Dolna, Dzielnicowa, Falista, Gołębia, Górnickiego, Hubala, Inwestycyjna, Jeżynowa, Kolbego, Krasickiego, Krucza, Ks. Bronisława Predera, Ks. Karola Kościowa, Kusocińskiego, Leśmiana, 11 Listopada, Młodzowska, Mochnackiego, Niska, Nałkowskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narutowicza, Obrońców Westerplatte, Odległa, Okulickiego, Orzeszkowej, Pasieczna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Przemysłowa, Radosna, Rataja, Reja, Robotnicza, Sklepowa, Skrajna, Stawowa, Sucharskiego, Tadka Jasińskiego, Traktorowa, Transportowa, Warszawska, Wesoła, Widna, Witosa, Włościańska, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wspólna, Zachodnia, Ziołowa, Żytnia.

 

 

REJON NR 3

st.asp. Sebastian Justyna

Tel. 47 84 64 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu. Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, wyciąganie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

W Radomsku przy ul. Brzeźnickiej znajduje się ciąg bloków mieszkalnych od nr 28 do 38.  Administratorem terenu jest RSM i TBS Radomsko. W klatkach schodowych i piwnicach tych bloków gromadzą się osoby bezdomne oraz osoby spożywające alkohol, co jest dużą uciążliwością dla osób mieszkających w wymienionym rejonie. Osoby bezdomne najczęściej gromadzą się w miesiącach zimowych. Osoby te mogą powodować zagrożenie pożarowe dla mieszkańców oraz powodują uciążliwość z tytułu żebractwa występujące w KMZB.

Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie wyeliminowania osób bezdomnych z klatek schodowych i piwnic w okresie zimowym oraz wyeliminowanie osób spożywających alkohol w okresie obowiązywania planu działań priorytetowych. Powyższe zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Andersa, Batorego, Bełchatowska, Bł. Karoliny Kóźkówny, Brzeźnicka, Częstochowska, Fredry, Geodetów, Jana Kazimierza, Jerzego Sadka, Królowej Marysieńki, Ks. Zenobiusza Łabusia, Kukuczki, Łódzka, Marii Moczydłowskiej, Miła, Orląt Lwowskich, Pileckiego, Przedsiębiorców, Różana, Stobiecka, Stolarzy, Św. Rocha, Tatarska, Unii Europejskiej, Zamkowa.

 

REJON NR 4

asp.szt. Konrad Karnicki

Tel. 47 84 64 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne. Wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, mienia lub naruszających porządek publiczny. Wykluczenie przebywania na boisku osób będących pod wpływem alkoholu bądź spożywających alkohol, ograniczenia występowania demoralizacji.

W  rejonie ul. Jałowcowej w Radomsku znajdują się dukty leśne, gdzie gromadzą się tam osoby w tym nieletnie, które zaśmiecają w/w teren, głośno się zachowują, spożywają alkohol, a także mogą zażywać środki odurzające. Oczekiwania społeczeństwa sprowadzają się do ograniczenia występowania powyższych zjawisk poprzez identyfikację ich występowania, a następnie wyeliminowania ich skutków. Powyższe zagrożenia przekazane zostały poprzez okolicznych mieszkańców.

Powyższe zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Anny Walentynowicz, Baczyńskiego, Bażantów, Bohomolca, Borówkowa, Bratkowa, Budowlanych, Chabrowa, Ciepła, Czerwone Maki, Czyżykowa, Dobra, Dąbrowskiej, Energetyków, Gerwazego, Gliniana, Grzybowa, Harcerska, Jałowcowa, Jacka Soplicy, Jankiela, Kmicica, Kombatancka, Krokusowa, Księżycowa, Lawendowa, Leśna, Letnia, Łabędzia, Łowiecka, Mazowiecka, Młodzieżowa, Mokra, Nadrzeczna, Niezapominajki, Ogrodowa, Pana ,Piękna, Piłsudskiego, Podkomorzego, Podleśna, Poziomkowa, Pułaskiego, Równa, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Staffa, Stara Droga, Stokrotki, Sucha, Szarych Szeregów, Targowa (targowica miejska), Telimeny, Torowa, Turleja, Widok, Wojskiego, Wrzosowa, Wymysłowska, Wypoczynkowa, Zajazd, Zaścianek, Zielna, Zielona, Żurawia

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 47 84 64 289

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko5@radomsko.ld.policja.gov.pl

Od 1 stycznia 2022 roku czasową obsługę rejonu pełni asp. Michał Łatacz

Tel. 47 84 64 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu  dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających przepisy prawne, zminimalizowanie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.            Wykluczenie osób spożywających alkohol i korzystających z „Wielorybka” w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, niedopuszczenie do niszczenia mienia oraz wyciąganie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

W  rejonie ul. Leszka Czarnego w Radomsku znajduje się ogólnodostępny skwer zwany „Wielorybek”. Administratorem terenu jest Urząd Miasta Radomska. Na terenie „Wielorybka”, znajdują się między innymi boiska do gier i zabaw, plac zabaw dla dzieci oraz grill dostępny dla wszystkich użytkowników. W godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby dorosłe i młodzież. Często dochodzi do spożywania alkoholu, korzystania z wyposażenia „Wielorybka” w sposób niezgodny z przeznaczeniem, jak również może dochodzić do niszczenia infrastruktury. Oczekiwania mieszkańców dotyczą ograniczenia powyższych zachowań w związku z niewielką odległością „Wielorybka” od bloków mieszkalnych. Zadania będą realizowane w od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Jagiellońska, Jasna, Kasztelańska, Konopnickiej, Leszka Czarnego, Piwna, Targowa (od ul. Krakowskiej do Armii Krajowej)), Tysiąclecia (od ulicy Piastowskiej do ul. Armii Krajowej)

 

REJON NR 6

asp. Michał Łatacz

Tel. 47 84 64 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie spożywania alkoholu ,  dążenie do wyciągnięcie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne, wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie  dla bezpieczeństwa osób i mienia

W Radomsku przy ul. Plac 3 Maja 3 znajduje się sklep spożywczy „ Żabka”. Przy w/w obiekcie w godzinach popołudniowo-wieczorowych jak również w okresie wakacyjnym  gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaczepiają przechodniów oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym, jak również dokonują zniszczenia mienia. Dochodzi do naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również może dochodzić do przejawów demoralizacji nieletnich. Osoby tam przebywające mogą zakłócać ład i porządek publiczny w godzinach wieczorowo-nocnych jak również zaśmiecać teren przyległy. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu. Informacje uzyskano podczas realizacji służby obchodowej od mieszkańców zagrożonego rejonu, KMZB, analiza interwencji. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Jagodowa, Jodłowa, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Gidelska, Modrzewiowa, Ładna, Owocowa, Partyzancka, Plac 3 Maja, Siemiradzkiego, Starowiejska, Strażacka, Strzałkowska, Św. Jadwigi Królowej, Zacisze, Zimna

 

REJON NR 7

mł.asp. Łukasz Mysłek

Tel. 47 84 64 248

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu. Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, wyciąganie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

Przy ulicy Wyszyńskiego 18 w Radomsku, znajduje się sklep ogólnospożywczy ''Alkohole 24'', który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Prymasa Wyszyńskiego. Ponadto osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Zagrożenia te zostały zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz  naruszeń ładu i porządku publicznego. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzozowa, Chrobrego, Dąbrówki, Fabianiego, Hermana, Krzywoustego, Leszka Czarnego, Lipowa, Mieszka I, Nowa, Piastowska, Pusta, Skoczyńskiego, Słoneczna, Słowicza, Sokola, Tysiąclecia (od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej), Władysława Łokietka.

 

REJON NR 8

st.asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 47 84 64 248

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu:

  • wyeliminowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszających porządek publiczny
  • zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń w miejscu publicznym oraz dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne
  • ograniczenie przebywania małoletnich z okolicznych osiedli sąsiadujących z powyższym skwerem w towarzystwie osób spożywających alkohol, celem wyeliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na większe ryzyko demoralizacji czy inne zjawiska społeczne

W rejonie ulicy Krzywej w Radomsku znajduje się ogólnodostępny skwer, którego administratorem jest Urząd Miasta w Radomsku. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest parking samochodowy.  Na powyższym obszarze  gromadzą  się grupy osób, które permanentnie spożywają alkohol oraz zaśmiecają chodniki, zakłócają spokój oraz spoczynek nocny. Osoby te przesiadują w zaparkowanych pojazdach, z których niejednokrotnie słychać głośno włączoną muzykę, bądź leżą na znajdujących się tam ławkach, uniemożliwiając w ten sposób korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem. Społeczność lokalna w 2021  roku, kilkakrotnie zgłaszała potrzebę interwencji Policji w przedmiotowym rejonie, dokonując bezpośrednio  zgłoszenia na numer alarmowy 112. Nie odnotowano zagrożeń nanoszonych przy użyciu KMZB.

Oczekiwania społeczeństwa w przedmiotowym zakresie dotyczą ograniczenia występowania powyższych zjawisk poprzez identyfikacje przyczyn jego występowania, a następnie wyeliminowanie jego skutków. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 grudnia 2022 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Cicha, Chłodna, Daleka, Gazowa, Gęsia, Grodzka, Jaworowa, Kalinowa, Malinowa, Miodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przedborska, Rabina Szlomo Rabinowicza, Rolna, Sanicka, Słonimskiego, Sportowa, Stodolna, Stroma, Wieniawskiego, Willowa, Wilsona, Wiśniowa, Zakątna, Źródlana, Żwirowa.

 

REJON NR 9

Teren gminy Radomsko oraz część rejonu miasta Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 47 84 64 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie spożywania alkoholu i zakłócenia ładu i porządku publicznego, niszczenia mienia. Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, wyciąganie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne, ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom będącym pod jego wpływem, osobom małoletnim.

W rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoszowie ul. Reymonta 40 znajduje się przystanek MPK, gdzie gromadzą się osoby, w tym nieletnie, które głośno się zachowują zakłócając porządek publiczny, ponadto dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i również nieobyczajnych wybryków. Osoby gromadzące się w rejonie przystanku często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz miejscowości na terenie gminy Radomsku obejmujących rejon

Amelin , Bobry, Cerkawizna,, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

Akacjowa, Architektów, Cicha , Graniczna, Kasztanowa, Kilińskiego,Klonowa, Kołłątaja, Kwiatowa, Lazurowa, Łąkowa, Łączna, Miłaczki, Norwida, Parkowa, PCK, Raciborskiego, Spokojna, Ściegiennego, Topolowa, Wąska, Wiejska, Wschodnia

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

 

Rejon nr 12

mł. asp. Rafał Rudnicki

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań, do których dochodzi w rejonie Parku Miejskiego, Placu Wolności w Kamieńsku. We wskazanym rejonie znajdują się elementy infrastruktury parku oraz liczne placówki handlowe. W godzinach wieczorowo - nocnych osoby tam gormadzące się spożywają alkohol, zaśmiecają teren oraz niejednokrotnie uszkadzają znajdujące się tam przedmioty użyteczności publicznej. Dzielnicowy dąży do wyeliminowania naruszeń porządku publicznego, ogranicze nia zjawiska spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania używania słów wulgarnych, dąży do ustalenia potencjalnych sprawców czynów zabronionych, dąży do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Rejon nr 13

mł.asp. Jarosław Gąsiorek

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem lub ograniczeniem niewłaściwych zachowań w rejonie objętym planem, takich jak: spożywanie alkoholu w miejsu publicznym, zakłócanie porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, nieobyczajne wybryki, używanie słów wulgarnych, zaśmiecanie, niedopuszczanie do dewastacji infrastruktury placu zabaw, ustalenie potencjalnych sprawców czynów zabronionych Dąży do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

W związku z działaniami priorytetowymi w rejonie służbowym, szczególnym nadzorem dzielnicowy obejmuje rejon w miejscowości Gorzędów przy ulicy Mickiewicza, gdzie zjanduje się sklep spożywczy a za sklepem funkcjonuje plac zabaw wraz z boiskiem "Orlik". Na terenie placu zabaw i boiska w godzinach wieczorowo -nocnych gromadzą się osoby naruszające obowiązujce zasady współżycia społecznego i normy prawne. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Rejon nr 14

st. asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań, do których dochodzi w miejscowości Gomunice, w rejonie pizzerii i parku. W miejscu tym popołudniu i wieczorem oraz w nocy gromadzi się modzież. W rejonie tym dochodzi często do spożywania alkoholu wbrew przepisom, zakłócania spokoju, porządku publicznego, ciszy nocnej, nieobyczajnych wybryków, używania słów wulgarnych, zanieczyszczania miesjsc publicznych, niewłaściwego parkowania pojazdów, przejeżdżanie przez torowisko mimo nadawanego czerwonego światła. Dzielnicowy dąży do weliminowania wymienionych negatywnych zachowań, ograniczenia liczby popełnianych wykroczeń, dąży do ustalenia i zatrzymania sprawców czynów zabronionych popełnianiych w rejonie, dąży do poprawy poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Poprzez działania spowoduje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 15

mł. asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Blok Dobryszyce przy ulicy Kochanowskiego, w rejonie tzw. zielonej siłowni, ekologicznego ogródka ogrodzonego panelami ogrodzeniowymi. Obiekt mieści się częściowo w rejonie zabudowań i działek budowlanych. Miejsce to objęte jest monitoringiem. Pomimo ogrodzenia, obiekt dostępny jest dla wszystkich osób chcących skorzystać z w/w miejsca, jednakże nie zawsze zgodnuie z jego przeznaczeniem. W miejscu tym, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorowych, zwłaszcza w weekendy gromadzi się młodziez zakłócająca ciszę nocną, zaśmiecająca to miejsce oraz niszczy znajdującą się tam infrastrukturę. Zachowanie to jest uciążliwe dla mieszkających w pobliżu osób. Dzielnicowy poporzez działania dąży do zminimalizowania wymienionych negatywnych zachowań. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Rejon nr 16

asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców miejscowości Wola Blakowa w rejonie Szkoły Podstawowej, wskazanie postępowania celem zgłoszenia przekroczenia prędkości oraz niestosowania się do zakazu ruchu pojazdów powyżej 12 ton, stosowanie represji wobec osób popełniających wykroczenia.

W miejscowości Wola Blakowa na odcinku drogi powiatowej od numeru posesji 245 do numeru posesji 48 znajduje się zakaz ruchu pojazdów tranzytowych powyżej 12 ton. Na powyższym odcinku drogi znajduje się również Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej, która umiejscowiona jest na łuku drogi. Z zgłoszeń KMZB oraz informacji Sołtysa miejscowości Wola Blakowa wynika, że pojazdy ciężarowe nie stosują się do zakazu a ruch w rejonie szkoły odbywa się ze znacznym przekroczeniem prędkości. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Rejon nr 17

asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania  związane ze zminimalizowaniem spożywania alkoholu, stosuje represje karne w stosunku do osób zaśmiecających miejsca publiczne oraz naruszających obowiązujące normy prawne. Szczególnym nadzorem obejmuje stację paliw WTÓRMEX znajdującą sie w miejscowości Ładzice. Obiekt ten jest nieogrodzony, dostępny dla wszystkich osób zarówno dorosłych jak i młodzieży. Na terenie stacji paliw na zewnątrz budynku znajdują się ławki oraz parking samochodowy. W godzinach wieczorowo-nocnych, a zwłaszcza w weekendy gromadzą się tam osoby spożywające alkohol. Ponadto, na terenie obiektu często dochodzi do zdarzeń polegających na niszczeniu mienia (ławek, elewacji), a także do zakłóceń spoczynku nocnego okolicznych mieszkańców. W/w obiekt jest czynny całodobowo siedem dni w tygodniu, a także wyposażony jest w system kamer monitoringu,system alarmowy oraz system antynapadowy. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 18

asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zminimalizowania czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu. Dąży do wyeliminowania popełniania czynów zabronionych, dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

W centrum miejscowości Przedbórz przy ul. Krakowskiej zlokalizowany jest park nad rzeką Pilicą. Obiekt ten w ostatnim czasie poddany został rewitalizacji. W parku, a w szczególności przy znajdujących się tam nowo zainstalowanych ławkach oraz altanie w godzinach popołudniowych i wieczorowo nocnych gromadzą się osoby w tym również młodzież i niepełnoletni. Osoby te często spożywają alkohol naruszając przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zakłócają spokój i porządek publiczny. Dochodzi również do przejawów demoralizacji. Działania prowadzone w pierwszym półroczu 2021 roku przyczyniły się do wyeliminowania negatywnych zachowań i zjawisk w tym rejonie. Z uwagi na okres wakacyjny oraz letni wypoczynek w tym miejscu zasadne jest kontynuowanie działań ujętych powyżej i realizowanych w pierwszym półroczu bieżącego roku. Zadania będą realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedbórz: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

 

Rejon nr 19

asp. szt. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w msc.  Kraszewice, gm. Masłowice, gdzie w centrum miejscowości znajduje się odnowiony budynek remizy strażackiej. W pobliżu znajduje się sklep wielobranżowy oraz placówki oświatowe. W okresie letnim, w godzinach wieczornych w wymienionym rejonie gromadzą się osoby nadużywające alkoholu, młodzież. Osoby te zaśmiecają miejsce publiczne, zakłócają ład i porządek publiczny, spożywają alkohol w miejscu publicznym. Z pozyskanych informacji wynika, że znajdujący się tam nietrzeźwi kierują pojazdami mechanicznymi, przez co stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Zadania będą realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.

 

Rejon nr 20

asp. szt. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie lokalu rozrywkowego w miejscowości Góry Mokre 110, gdzie dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych np. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania terenu, zakłócania ciszy nocnej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego przez osoby dorosłe, jaki i małoletnie. Dyskoteka wznowiła działalność 6 czerwca 2021 roku, zatem może dochodzić w tym miejscu do naruszeń obowiązujących norm prawnych. Zadania będą realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 21

asp. sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Dzielnicowy dąży do zminimalizowania czynów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu, palenia papierosów. Podejmuje działania zapobiegające przejawom demoralizacji młodzieży, eliminuje popełnianie czynów zabronionych, wyciąga konsekwencje prawne wobec osób naruszających normy prawne. Podejmuje także działania, które wyeliminują możliwość powstania zagrożeń w ruchu drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Z  przeprowadzonych analiz w rejonie służbowym nr 21 wynika, że najbardziej zagrożonym miejscem w rejonie są ul. Reymonta i ul. Szkolna w Kobielach Wielkich. Na tych ulicach znajdują się budynki użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy w Kobielach Wielkich, Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Publiczna Szkoła Podstawowa. Ponadto, na ul. Reymonta znajdują się bary „Piwniczanka” i „Ludowiec” oraz park.  W miejscach tych w godzinach wieczornych gromadzi się młodzież również nieletnia, która często dokonuje zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócenia ładu i porządku publicznego. Dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz może dochodzić do przejawów demoralizacji. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

 

Rejon nr 22

mł.asp. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Dzielnicowa dąży do ograniczenia ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, ujawniania osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowania zagrożenia i zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Inicjuje działania profilaktyczne w szkołach w celu edukacji uczniów i ochrony przed zagrożeniami, w Urzędzie Gminy oraz Schronisku dla Osób Bezdomnych w Klizinie celem zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz ewentualnych czynów niezgodnych z prawem.   

W miejscowości Lipowczyce 1 znajduje się sklep spożywczy „Kopczyk”. W rejonie sklepu dochodzić może do zakłóceń ładu i porządku, dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu. W trakcie rozmów prowadzonych z mieszkańcami formułowane jest zapotrzebowanie na wzmocnienie nadzoru nad wskazanym miejscem. W miejscowości Klizin 18 znajduje się Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot oferujące pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, bezdomnym, najuboższym. Z uwagi na status społeczny osób przebywających w Schronisku, uzależnienia, nieporadność życiową oraz trudności w przystosowaniu się do życia istnieje zagrożenie popełniania czynów zabronionych oraz wykluczenia społecznego. Pobyt w placówce zobowiązuje do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka. Przy ul. Niepodległości 2 znajduje się market „Dino”, gdzie może dochodzić do naruszeń ładu i porządku, dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Przy ul. Niepodległości 12 znajduje się Gminny Ośrodek Kultury. W celu zapobieżenia ewentualnym incydentom dewastacji mienia oraz wykroczeń uciążliwych dla społeczeństwa formułowane jest zapotrzebowanie na nadzór nad wskazanym miejscem. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 3o czerwca 2022 roku.

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

 

Posterunek Policji w Żytnie

 

Rejon nr 23

mł.asp. Robert Smutek

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Borzykowa. Dąży do wyeliminowania procederu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zachowowań niezgodnych z prawem.

W miejscowości Borzykowa, przy ulicy Cmentarnej oraz ulicy Kościuszki znajdują się sklepy spożywczo - monopolowe. Zdarza się, że osoby przebywające w rejonie tych placówek handlowych zachowują się niezgodnie z obowiązującycmi zasadami i normami prawnymi. Niejednokrotnie dochodzi tam do zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu wbrew zakazowi, aktów wandalizmu czy żebractwa. Zachowanie osób łamiących obowiązujące normy prawne jest uciążliwe dla osób korzystających z usług placówek. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Rejon nr 24

st.asp. Przemysław Bus

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych, wyciąganiu konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne, szczególnie w zakresie przepisów ruchu drogowego.

W miejscowości Gidle przy ulicy Władysława Reymonta (centrum miejscowości) parkują kierowcy pojazdów ciężarowych. Nieprawidłowo zaparkowanie zestawy pojazdów utrudniają wyjazd z pobliskich ulic (Kartuzka, Piaski). Ponadto, pojazdy te zakłócają ciszę nocną mieszkańców, ze zwględu na włączone w nich urządzenia. Do nieprawidłowości dochodzi w godzinach popołudniowych i popołudniowo- nocnych. Zadania będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

Powrót na górę strony