Struktura KPP w Radomsku

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych KPP w Radomsku- mł.asp. Dariusz Kaczmarek,  telefon  532 852 668

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy w szczególności:

 

  1. Wykonywanie działań prasowo-informacyjnych wynikających z Zarządzenia numer 1204 KGP z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji oraz zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;

  2. Współdziałanie z samorządami i organami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  3. Realizowanie zadań z zakresu prewencji kryminalnej;

  4. Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;

  5. Organizowanie narad, uroczystości, imprez okolicznościowych z udziałem kierownictwa Komendy.

Powrót na górę strony