Jednostki podległe - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Jednostki podległe

Jednostki podległe

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

ul. Reymonta 51

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - mł.asp. Beata Grabarczyk - Wojtala 

tel. 44 685 28 05

tel. 723 634 859

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

ul. Ludowa 24

tel. 44 681 65 10

fax 44 681 65 28

Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku

podinsp. Włodzimierz Bareła

 tel. 693 997 298

Przyjęcia interesantów: wtorki  w godzinach 14.00-16.00

 

 Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kamieńsku

podkom. Paweł Szymanek

 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

ul. Radomszczańska 60

tel/fax 44 680 13 77

Kierownik Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej

asp.szt. Tomasz Michalak

tel. 603 888 239

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-14.00

 

Komisariat Policji w Przedborzu

ul. Mostowa 22
tel. 44 781 20 07

fax 44 787 10 77

Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

nadkom. Janetta Wodzisławska

tel. kontaktowy 603-888-257

Przyjęcia interesantów: wtorki w godzinach 15.00-17.00

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Przedborzu

nadkom. Marzena Kałuzińska

tel. 723 642 520

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

ul. Władysława Reymonta 79

tel/fax 44 681 05 07

Kierownik Posterunku Policji w Kobielach Wielkich

asp.szt. Grzegorz Zasempa

tel. 693 997 321

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-14.00

 

Posterunek Policji w Żytnie

ul. Krótka 4

tel/fax 34 327 70 55

Kierownik Posterunku Policji w Żytnie

asp.szt. Marek Nowicki

tel. 693 997 305

Przyjęcia interesantów: w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-14.00