Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia służb

Ewakuacja uczestników obozu młodzieżowego zlokalizowanego nad zalewem w Zakrzówku Szlacheckim, poszukiwanie zaginionych młodych ludzi na lądzie i wodzie. Udzielanie pierwszej pomocy oraz reanimacja. Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń, których celem było sprawdzenie współdziałania służb mundurowych i ratunkowych w przypadku zdarzenia kryzysowego.

5 czerwca 2024 roku nad zalewem w Zakrzówku Szlacheckim odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich służb ratowniczych. Głównym celem szkolenia było doskonalenie współpracy służb Policji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego. Oddelegowane jednostki służb ratowniczych ruszyły na pomoc młodzieży znajdującej się w zagrożeniu życia i zdrowia. Manewry odbywały się zarówno na lądzie, wodzie, jaki i w powietrzu - to za sprawą uruchomionego na potrzebę poszukiwań drona. Oddziały sprawdziły swoją wiedzę i sprawność podczas akcji wyławiania osób topiących się w zalewie wodnym, udzielania pomocy poszkodowanym uczestnikom obozu młodzieżowego oraz prowadzenia na szeroką skalę poszukiwań zaginionych ludzi.

Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki wspólnym działaniom służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przeprowadzenie działań, a następnie wyciągnięcie wniosków i spostrzeżeń pozwoli na wypracowanie schematów współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek

 

  • Wspólne ćwiczenia służb, policjant i osoba poszkodowana.
  • Wspólne ćwiczenia służb, policjant poszukujący osób zaginionych w lesie.
  • Wspólne ćwiczenia służb, policjant i osoba poszkodowana.
  • Wspólne ćwiczenia służb.
  • Wspólne ćwiczenia służb.
  • Wspólne ćwiczenia służb, wóz strażacki, radiowóz i karetki pogotowia.
Powrót na górę strony