Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NA DRODZE-PATRZ I SŁUCHAJ

Na Drodze – Patrz i Słuchaj, to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej zarówno do kierujących pojazdami jak i do pieszych, która będzie prowadzona w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi, nawiązanie wzrokowego kontaktu pieszy-kierujący oraz wzajemny szacunek i życzliwość – to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W dniach od 1 do 31 marca 2023 roku w garnizonie łódzkim zostaną przeprowadzone profilaktyczne działania pod hasłem „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”.  Podczas tych działań policjanci zwracać będą uwagę uczestnikom ruchu drogowego jak ważna na drodze jest koncentracja oraz znajomość obowiązujących przepisów. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze oraz duże natężenie ruchu powoduje, że zagrożenie powstaje zwykle w bardzo krótkim czasie. Dlatego też wszelkiego rodzaju „rozpraszacze” np. telefony, smartfony, tablety, a nawet głośne słuchanie muzyki w samochodzie, mają duży wpływ na poziom koncentracji, który może mieć w ruchu drogowym tragiczne w skutkach konsekwencje. Nie pozwólmy by codzienne sprawy i natłok myśli spowodowały wyeliminowanie nas z bycia świadomym uczestnikiem ruchu  drogowego. Rozkojarzony pieszy czy kierowca może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do tragicznej w skutkach sytuacji na drodze.

Celem działań jest przede wszystkim uświadamianie i przypominanie kierującym o:

  • obserwacji drogi i jej otoczenia,
  • obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych,
  • ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu,

Z kolei pieszym zwracać będziemy uwagę na zagrożenia związane między innymi z:

  • nieostrożnym wejściem na przejście/jezdnię, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię,
  • przebieganiem przez jezdnię.

Mundurowi również będą przypominać pieszym, że nie zawsze mają pierwszeństwo. Obecnie, pieszy wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju. Jednakże zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Pieszy wchodząc na przejście jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, a to oznacza, że powinien zwiększyć uwagę
i upewnić się, czy może bezpiecznie wejść na jezdnię lub torowisko.

 

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi, nawiązanie wzrokowego kontaktu pieszy-kierujący oraz wzajemny szacunek i życzliwość – to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

mł.asp. Aneta Błędniak-Kałka WRD KWP w Łodzi

  • Hasło akcji "Na Drodze - Patrz i Słuchaj".
Powrót na górę strony