Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Każdy ma wpływ na bezpieczeństwo

Dzięki uprzejmości księdza Antoniego Arkita policjanci przeprowadzili szkolenie dla osób duchownych wskazujące właściwe zachowanie, postawy w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa osobistego oraz mienia parafialnego, którym się opiekują.

Policjanci wskazali z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się duchowni podczas organizacji uroczystości kościelnych i jak postępować w razie wystąpienia któregoś z zagrożeń. Część spotkania poświęcono dyskusji na temat zabezpieczenia mienia pozostającego na wyposażeniu parafii. Podczas szkolenia funkcjonariusze przekazali księżom list intencyjny dotyczący bepieczeństwa pieszych uczestników drogowego. Policjanci jednocześnie szczegółowo omówili tę tematykę. Księża zobowiązli się do odczytywania listu po nabożeństwach.

Przypominamy, że używanie odblasków wpływa na naszą widoczność na drodze. Nie zapominajmy o tym wychodząc z domu po zmierzchu.

Powrót na górę strony