Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ruszyła kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.

Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

- budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

Zakończenie kampanii zaplanowane jest na 10 grudnia 2016 roku w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka. Symbolem kampanii jest biała wstążka - zobowiązanie do przerwania milczenia i powiedzenia stanowczego nie w kwestiach przemocy kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

W działania aktywnie włącza się także Policja. Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to także zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.   Więcej na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego

Powrót na górę strony