Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odbyła się debata pod hasłem “Bezpieczny senior w przestrzeni publicznej”

19 maja 2022 roku w siedzibie radomszczańskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej po raz kolejny seniorzy mieli okazję spotkać się z policjantami z Radomska oraz przedstawicielem władz miasta. Celem wspólnych rozmów było zwiększenie stanu świadomości zagrożeń u osób w starszym wieku i wyrobienie nawyku dbałości o swoje bezpieczeństwo.

“Bezpieczny senior w przestrzeni publicznej” to hasło debaty, która odbyła się 19 maja 2022 roku w Radomsku z udziałem seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku “Wiem więcej” i przedstawicieli instytucji dbających o ład i porządek na terenie całego powiatu.

Przybyłych gości powitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – nadkom. Przemysław Mazurkiewicz, który wyraził jak ważne jest dla policji dobro i bezpieczeństwo osób starszych. Przypomniał on schemat legend, jakimi w dalszym ciągu posługują się oszuści, jak należy się wówczas zachować i gdzie szukać pomocy. 

W kolejnej części debaty rozmawiano o bezpiecznych zachowaniach na drodze. W tym zakresie uczestnicy bardzo chętnie zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego radomszczańskiej komendy policji – podinsp. Mariusz Pawłowski oraz Wiceprezydent Miasta Radomska – Pani Monika Andrysiak. Te najważniejsze dotyczyły bezpieczeństwa rowerzystów i zmieniającej się infrastruktury w centrum miasta. Zainteresowani usłyszeli, że wszelkie zmiany, jakie zachodzą na drogach publicznych w naszym mieście, mają za zadanie spowolnienie prędkości pojazdów, co z kolei wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Policyjny profilaktyk przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest narzędziem do sprawniejszej komunikacji lokalnej społeczności z policją. Najwięcej zagrożeń zgłaszanych na mapie to właśnie te, które dotyczą naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Zbliżający się okres wakacyjny to dobra okazja do tego, by przypomnieć również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Seniorzy mogli zobaczyć, jak wygląda prawidłowo przeprowadzona resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku pokaz resuscytacji odbył się z wykorzystaniem ćwiczebnych fantomów dorosłego i dziecka.

W podsumowaniu debaty seniorzy wyrazili swoje zadowolenie i zasadność całego spotkania, a od organizatorów usłyszeli o konieczności ciągłego przypominania ważnych reguł, które mają na celu wyrobienie zaradności i dbałości o własne bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

 

asp. Agnieszka Kropisz

Powrót na górę strony