Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie dodatkowych służb w Radomsku

Porozumienie w sprawie dodatkowych patroli policjantów pełniących służbę na terenie Radomska zostało podpisane 1 marca 2022 roku przez Prezydenta Miasta Radomska- Jarosława Ferenca oraz Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku- podinsp. Jarosława Knapika.

W myśl porozumienia w tym roku radomszczański magistrat przeznaczył na sfinansowanie tego przedsięwzięcia 261.000 złotych. Dodatkowe patrole policyjne będą kierowane w miejsca  wymagające szczególnego nadzoru ze strony policji. Miejsca te są wytypowane na podstawie analiz przestępczości oraz na kanwie informacji przekazywanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku UM w Radomsku. Dzięki patrolom ponadnormatywnym na ulicach miasta jest więcej policjantów, a to przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo radomszczan. Zwiększona ilość patroli wpływa również na szybkość obsługi zgłaszanych interwencji. Dodatkowe patrole pojawią się w parkach, na terenach nieoświetlonych, osiedlach Radomska. Będą też dbać o bezpieczeństwo podczas imprez masowych, sportowych, kulturalnych czy innych odbywających się na terenie miasta.

 

nadkom. Aneta Wlazłowska

  • podpisanie porozumienia w sprawie policyjnych patroli ponadnormatywnych
  • podpisanie porozumienia w sprawie policyjnych patroli ponadnormatywnych
  • podpisanie porozumienia w sprawie policyjnych patroli ponadnormatywnych
Powrót na górę strony