Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie z policyjnym mundurem nadkom. Roberta Baryły- Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku

22 lutego 2022 roku z policyjnym mundurem pożegnał się Komendant Powiatowy Policji w Radomsku. Po blisko 28 latach służby w Policji nadkom. Robert Baryła odszedł na zasłużoną emeryturę. Ze względu na stan zdrowia pożegnanie Komendanta było bardzo kameralne. Panu Komendantowi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz siły do realizacji marzeń.

Nadkom. Robert Baryła służbę w policyjnym mundurze pełnił prawie 28 lat. Rozpoczął ją 23 maja 1994 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Rok później pracował w Komisariacie III Policji w Częstochowie. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencyjnym. W 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku, wówczas w sekcji kryminalnej. Tutaj pokonywał kolejne szczeble kariery zawodowej, aby w 2006 roku zostać naczelnikiem wydziału kryminalnego. Kolejną jednostką, w której pełnił służbę była Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, gdzie w 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. Do Radomska wrócił 6 lutego 2020 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego i funkcję tą pełnił do 28 lutego 2021 roku. Nadkom. Robert Baryła został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrną Odznaką za Długoletnią Służbę. Nadkom. Robert Baryła od 1 marca 2021 roku do 22 lutego 2022 roku był Komendantem Powiatowym Policji w Radomsku.

Nadkom. Robertowi Baryle za współpracę, profesjonalizm, szacunek do drugiego człowieka podziękowali podinsp. Jarosław Knapik, podinsp. Radosław Malanowski, samorządowcy, prokurator rejonowy, komendant straży pożarnej,  komendanci z ościennych jednostek, policjanci radomszczańskiej komendy oraz pracownicy Policji.

Natomiast, nadkom. Robert Baryła podziękował wszystkim za szybko mijające lata współpracy, zrozumienie oraz pomoc w realizacji obranych planów i przedsięwzięć.
W imieniu wszystkich policjantów i pracowników Policji jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za współpracę i  życzymy powodzenia w realizacji życiowych planów, dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem i radością.

 

 

Powrót na górę strony