Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyjątkowa lekcja historii, tym razem w Gomunicach

Lekcję historii przeprowadził Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz podinsp. Radosław Malanowski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku. Obaj Panowie nieustannie poszerzają wiedzę historyczną związaną z funkcjonowaniem Policji a szczególnie z losami policjantów zamordowanych w zbrodni katyńskiej. Istotne jest to, że chętnie dzielą się tą wiedzą z zainteresowanymi.

Warsztaty patriotyczno-historyczne OKM 1940 „Ostaszków – Kalinin – Miednoje” Jarosław Olbrychowski zapoczątkował w 2017 roku. Niezmiennie są one skierowane do policjantów oraz do uczniów szkół średnich a także do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Tym razem takie spotkanie miało miejsce 3 grudnia 2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gomunicach. Uczniowie zostali zapoznani z dziejami policji okresu międzywojennego, w tym z tragicznymi losami policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas warsztatów Prowadzący spotkanie tłumaczyli co należy rozumieć przez etos zawodu policjanta. Jak pojmowane było to pojęcie dawniej a jak wygląda to dzisiaj. Pan Olbrychowski podkreślał, że dla każdego funkcjonariusza, mimo upływu czasu, najważniejsze wartości pozostają niezmienne. Etos zawodu policjanta wiąże się z ciężką, odpowiedzialną, ale i zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowieka i całego społeczeństwa. Prezes stowarzyszenia podkreślał, że Ostaszków, Kalinin i Miednoje to miejsca nierozerwalnie łączące się z etosem służby funkcjonariuszy Policji. W tych miejscowościach zginęło blisko 8 tysięcy policjantów, każdy z  nich zmarł na skutek strzału w tył głowy. Dodatkowo stwierdził, że misją rodzin policjantów Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej jest przywracanie prawdy, ukazywanie martyrologii tej formacji i poświęcenie jej funkcjonariuszy dla ojczyzny. Podczas lekcji uczniowie mogli zobaczyć specjalnie na tą uroczystość przygotowaną wystawę odznaczeń i odznak policyjnych pochodzących ze zbiorów prywatnych I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – podinsp. Radosława Malanowskiego.

Dodatkowo, policyjny profilaktyk społeczny – asp. Agnieszka Kropisz podczas swojego wystąpienia zachęcała młodzież do wstąpienia w szeregi Policji.

Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej lekcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do poznawania kart historycznych narodu polskiego.

 

nadkom. Aneta Wlazłowska

  • Policjanci podczas lekcji historii z młodzieżą
  • Policjanci podczas lekcji historii z uczniami szkoły podstawowej
  • Policjanci podczas lekcji historii z uczniami szkoły podstawowej
Powrót na górę strony