Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcja historii z tematem "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje"

Wyjątkowa lekcja historii, dedykowana uczniom klas mundurowych odbyła się 16 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku. Głównym prelegentem był Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w swoim wystąpieniu przedstawił genezę Policji Państwowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, skupiając uwagę na funkcjonowaniu jej na ówczesnym obszarze województwa łódzkiego. Z niezwykłą pasją opowiadał o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj. Podkreślał, że dla każdego policjanta, mimo upływu czasu najważniejsze wartości – "Bóg, Honor, Ojczyzna" pozostają niezmienne. Etos zawodu policjanta wiąże się z ciężką, odpowiedzialną ale i zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowieka czy szerzej, społeczeństwa. Zaznaczył, że policjanci II RP powinni być godnie naśladowani przez współczesnych mundurowych. To policjanci stoją na straży prawa, pomagają słabszym, ścigają przestępców, dbają o spokój i porządek publiczny. Dlatego są bardzo ważną grupą społeczną. Prezes stowarzyszenia podkreślił, że te trzy miejsca zbrodni popełnionej na polskiej ludności – Ostaszków, Kalinin, Miednoje nierozerwalnie są związane z etosem służby funkcjonariuszy PP. To tam zginęło blisko 8 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, każdy poprzez strzał w tył głowy. Misją rodzin policjantów Policji Państwowej II Rzeczypospolitej jest przywracanie prawdy, ukazywanie martyrologii tej formacji, ich poświęcenia dla ojczyzny.  Prezes stowarzyszenia przybliżył również młodzieży sylwetkę pułkownika Janusza Zygmunta Jagryma Maleszewskiego, komendanta Policji II RP w latach 1926-1935, obecnie patrona policjantów garnizonu łódzkiego. Na ręce dyrektora szkoły –  pani Ewy Grodzickiej wręczył pamiątkowy portret Janusza Maleszewskiego.

Uczestnicy mogli zobaczyć specjalnie na tą uroczystość przygotowaną wystawę odznaczeń i odznak policyjnych pochodzących ze zbiorów prywatnych I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – podinsp. Radosława Malanowskiego.

Dodatkowo, policyjny profilaktyk społeczny – asp. Agnieszka Kropisz podczas swojego wystąpienia zachęcała młodzież do wstąpienia w szeregi Policji.

Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej lekcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do poznawania kart historycznych narodu polskiego.

 

nadkom. Aneta Wlazłowska

 

  • prezes stowarzyszenia wręcza dyrektorowi szkoły pamiątkowy portret patrona łódzkich policjantów.
  • Spotkanie z uczniami klas mundurowych
  • Spotkanie z uczniami klas mundurowych
  • Spotkanie z uczniami klas mundurowych
  • Odznaki policyjne
  • Odznaczenia policyjne
Powrót na górę strony