Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Wojewódzkie Prędkość

W dniach 10-11 i 14 listopada 2021roku na drogach województwa łódzkiego zostaną przeprowadzone działania „Prędkość”. Działania te będą ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Jednak policjanci tak jak zawsze zwracać będą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania mają charakter prewencyjny.  Dbanie o bezpieczeństwo kierujących i nadzory na trasach to jeden z naszych priorytetów. Z dotychczasowych analiz wynika, to w dalszym ciągu największe zagrożenie występuje w obszarze m. in. dotyczącym nadmiernej prędkości, a także jazda niedostosowana do warunków panujących na drodze. Deszcz, mgła, czy też leżące liście na jezdni, to wszystko sprawia, że łatwiej stracić panowanie nad  pojazdem. Celem tych działań będzie egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Taktyka  zakłada organizację na głównych ciągach komunikacyjnych, miejscach szczególnie niebezpiecznych i zagrożonych wysoką liczbą zdarzeń drogowych, zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości z wykorzystaniem ręcznych mierników, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie przy wykorzystaniu pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kierujący, którzy nie będą stosować się do przestrzegania ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość  rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Przypominamy że jesień to trudny czas dla wszystkich użytkowników dróg.  Szybko zapadający zmrok, spadek temperatury i duża zmienność pogody. Dla kierowców oznacza to konieczność dostosowania się do nowych warunków jazdy i przede wszystkim zdjęcia nogi z gazu. Kierujmy się rozwagą ,  życzliwością na drodze i przestrzegajmy  dozwolonych limitów prędkości.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi

Powrót na górę strony