Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zielona Strefa - ochrona zwierząt i środowiska


„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt


Poszanowanie, ochrona oraz opieka nad zwierzętami wynika bezpośredno z przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz innych regulacji prawa. Na organy administracji publicznej, w tym Policję, państwo nakłada obowiązek podejmowania działan na rzecz ochrony zwierząt, realizowanych przy współpracy instytucji i organizacji krajowych, jak równiez międzynarodowych.

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami:

zielonastrefa@ld.policja.gov.pl

Możesz również skorzystać z internetowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wykorzystując to narzędzie masz możliwość wskazania obszaru czy miejsca, w którym dochodzi do nieprawidłowości. Wybierając odpowiednią ikonę naniesiesz zagrożenie na konkretne, wybrane przez Ciebie miejsce. Przy czym, należy pamiętać, że nie jest to zgłoszenie pilnej interwencji. Jeżeli jesteś uczestnikiem, świadkiem czynu zabronionego - zadzwoń na numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony