Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadomy SENIOR to bezpieczny SENIOR

Radomszczańscy policjanci systematycznie uczestniczą w spotkaniach z seniorami zrzeszonymi w Radomszczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem przemocy.

Spotkanie miało miejsce 4 listopada 2021 roku na terenie spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej w Radomsku. W pierwszej kolejności uczestnicy wykładu wręczyli kwiaty i złożyli życzenia 90-letniej seniorce aktywnie działającej w uniwersytecie. Policyjny profilaktyk wręczyła jubilatce zestaw elementów odblaskowych. Zainteresowaniem cieszył się wykład asp. Agnieszki Kropisz poświęcony przemocy wobec osób starszych. Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na przyczyny, rodzaje przemocy. Wskazywała jakie zachowanie należy uznać za niewłaściwe, mieszczące się w ramach pojęcia przemoc. Wymieniła czynniki mające wpływ na wykrywanie tego typu przestępstw. Wymieniła sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Ponadto, uczulała zebranych na konieczność zachowania przez seniorów szczególnej ostrożności nie tylko w ruchu drogowym, ale i podczas korzystania z Internetu, usług telekomunikacyjnych, ofert „nie do odrzucenia”, zawierania transakcji gotówkowych, czy też konfrontacji z osobami postronnymi próbującymi uzyskać od nich środki finansowe W dobie szeroko rozwiniętej cyfryzacji oraz coraz nowszych metodach wykorzystywanych przez potencjalnych oszustów, niezwykle istotne jest dotarcie do świadomości osób starszych, jak również ostrzeżenie ich przed pojawiającymi się zagrożeniami, by nie ulegały sztucznie wywołanym przez oszustów emocjom a kierowały się zdrowym rozsądkiem.

 

nadkom. Aneta Wlazłowska

  • Spotkanie policyjnego profilaktyka społecznego z seniorami
  • Spotkanie policyjnego profilaktyka społecznego z z seniorami
  • Spotkanie policyjnego profilaktyka społecznego z seniorami
Powrót na górę strony