Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ROADPOL Safety Days – Żyj i pozwól żyć innym

W dniach 16-22 września 2021 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Droga prowadząca łukiem  przez zalesiony teren. Po drodze pędzi czerwony samochód, którego sylwetka jest zamazana. Napis białą czcionką: Życie jest podróżą. Uczyń ją dłuższą.  W prawym dolnym rogu napis: ROADPOL Safety Days 16-22 września 2021. Żyj i pozwól żyć innym. Obok rysunek serca, w które wkomponowana jest droga.

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem:

Żyj i pozwól żyć innym

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Każdy z nas może wziąć udział w działaniach Roadpol Safety Days składając deklarację w mediach społecznościowych. Można ją pobrać na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php/pledge

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym włączyła się firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

Radomszczańscy policjanci w ramach tych działań, dzisiaj (16.09.2021 roku) wraz z pracownikami Urzędu Mista w Radomsku oraz z przestawicielem szkoły jazdy przypominali dzieciom i młodzieży jak prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzisiejsza akcja prwadzona była przy ulicy Stanisława Staszica w Radomsku a skierowana była przede wszystkim do uczniów trzech znajdujących się w tym rejonie miasta plaćówek oświatowych. Podstawowym celem podejmowanych działań było zwrócenie uwagi pieszym, szczególnie młodzieży na zagrożenia związane m.in. z  nieostrożnym wejściem na przejście dla pieszych, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię czy przebieganiem przez jezdnię. Dodatkowo policjanci przypominali pieszym o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejść dla pieszych oraz o obserwacji otoczenia i drogi, którą się poruszamy. Podczas tych działań młodzież otrzymała kamizelki odblaskowe oraz inne drobne upominki zakupione przez radomszczański magistrat oraz szkołę jazdy.

  • Policjanci oraz pracownik Urzędu Miasta w Radomsku i instruktor nauki jazdy rozmawiają z pieszymi oraz im wręczają odblaski pieszym.
  • Policjanci oraz pracownik Urzędu Miasta w Radomsku i instruktor nauki jazdy rozmawiają z pieszymi oraz im wręczają odblaski pieszym.
  • Policjanci oraz pracownik Urzędu Miasta w Radomsku i instruktor nauki jazdy rozmawiają z pieszymi oraz im wręczają odblaski pieszym.
  • Policjanci oraz pracownik Urzędu Miasta w Radomsku i instruktor nauki jazdy rozmawiają z pieszymi oraz im wręczają odblaski pieszym.
  • Policjanci oraz pracownik Urzędu Miasta w Radomsku i instruktor nauki jazdy rozmawiają z pieszymi oraz im wręczają odblaski pieszym.
  • Policjanci oraz pracownik Urzędu Miasta w Radomsku i instruktor nauki jazdy rozmawiają z pieszymi oraz im wręczają odblaski pieszym.
Powrót na górę strony