Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Policji

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze Policji, Pracownicy Cywilni, służycie i pracujecie w formacji, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. Codziennie, zakładając policyjny mundur, podejmujecie tysiące różnych interwencji. Każda z nich, niezależnie czego dotyczy, wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętności szybkiej oceny sytuacji oraz indywidualnego podejścia. Wykonując te zadania, jesteście świadomi, jakie ryzyko za sobą niosą.

List ministra SWiA Mariusza Kamińskiego - tekst dostępny cyfrowo z załączniku poniżej

 

 

 

Powrót na górę strony