Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań policjantem w białej czapce

Rozpoczynamy cykl artykułów o pracy policjantów w poszczególnych pionach i komórkach. Zainteresowani dowiedzą się jakie trudy pokonują mundurowi w czasie służby, z jakimi niebezpieczeństwami mają do czynienia, wreszcie jak można połączyć prywatne pasje z mundurem. Na te i wiele innych ciekawych pytań będzie można uzyskać odpowiedzi w planowanych odcinkach na stronie radomszczańskiej komendy Policji. Zapraszamy do lektury już dziś.

Praca policjanta to służba. Nazwa tej wyjątkowej misji mówi, że jest to niesienie pomocy na rzecz  społeczeństwa. Tym właśnie żyje każdy funkcjonariusz, kiedy zakłada mundur. Różnorodność zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia, zdecydowała, że Policja dzieli się na różne piony i doskonali funkcjonariuszy w wyspecjalizowanych zakresach. Dzięki temu  każda sprawa jest rozwiązywana według jednolitych procedur, a sprawca jest ukarany.

By zachęcić młodych i ambitnych do pracy w naszych szeregach, przedstawiamy dziś specyfikę służby policjanta tzw. drogówki, bo taką nazwę najczęściej słyszymy i używamy w życiu codziennym. Do zadań policjanta na drodze należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W tym zakresie funkcjonariusze czuwają nad płynną komunikacją, reagują na wykroczenia i przestępstwa drogowe, wykonują czynności na miejscach zdarzeń, dokonują pomiarów prędkości w miejscach szczególnie zagrożonych. Te i inne zadania funkcjonariuszy drogówki wynikają z aktów prawnych tj.: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz towarzyszących im Rozporządzeń, Zarządzeń i Wytycznych.

Aby zostać policjantem drogówki, należy wpierw wstąpić w policyjne szeregi. Po pomyślnym przejściu procedury rekrutacyjnej, młody adept składa uroczyste ślubowanie, po którym rozpoczyna ścieżkę kariery zawodowej, najpierw na kursie podstawowym, a następnie w przydzielonej jednostce Policji. Są policjanci, którzy od początku pełnią służbę na drogach. Inni zaś z czasem zmieniają charakter służby, z reguły z prewencyjnej na drogową. By sprawnie kierować ruchem, dokonywać kontroli pojazdów ciężarowych, oględzin pojazdów, kierować radiowozem  w trudnych warunkach, należy zdobyć wiedzę specjalistyczną w wyznaczonej szkole lub centrum Policji. Przeszkolony policjant z pełnymi uprawnieniami rozpoczyna służbę na drogach.

 

Mężczyźni w większości od dzieciństwa marzą o szybkich samochodach. W służbie często uczestniczą w  pościgach za przestępcami drogowymi, narażając swoje zdrowie, a niejednokrotnie życie. Jednak, by móc sprawnie i bezpiecznie prowadzić pojazd w warunkach podwyższonego ryzyka, należy ukończyć kurs specjalistyczny z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla policjantów. Gwarantuje on wykonywanie zadań pościgowych na najwyższym poziomie. W programie takiego szkolenia policjanci doskonalą swoje umiejętności panowania nad samochodem, uczą się szybkich reakcji, przewidywania sytuacji na drodze, balansowania pojazdem w sytuacjach poślizgu, płynnego prowadzenia i wychodzenia z sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa drogowego. Adepci takich kursów to najczęściej przyszli policjanci grupy pościgowej SPEED.

Z pewnością wielu młodych kierowców marzy o takich umiejętnościach. Ci, którzy wstępują w policyjne szeregi, mają szansę na realizację takich właśnie pasji i połączenie ich z pracą zawodową.

mł.asp. Agnieszka Kropisz

  • Policjanci ruchu drogowego podczas odprawy do służby
  • Policjant ruchu drogowego czuwający nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych
  • Patrol ruchu drogowego podczas wykonywania pomiaru prędkości na wiedorejestratorze znajdującym się w radiowozie
  • Policjanci ruchu drogowego podczas pogadanki na temat bezpiecznych zachowań z przedszkolakami
  • Policjanci podczas spotkania profilaktycznego z uczniami szkoły podstawowej
Powrót na górę strony