Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomir Litwin, 1 marca 2021 roku wprowadził na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku nadkom. Roberta Baryłę.

Uroczysta zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej radomszczańskiej komendy. Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości podinsp. Wojciecha Auguścika Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomirowi  Litwinowi. Następnie został wprowadzony sztandar jednostki. Lektor odczytał rozkaz personalny powołujący na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku nadkom. Roberta Baryłę. Komendant przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek o objęciu stanowiska.

Nadkom. Robert Baryła ma 49 lat. Służbę w policyjnym mundurze pełni od blisko 27 lat. Rozpoczął ją 23 maja 1994 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Rok później pracował w Komisariacie III Policji w Częstochowie. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencyjnym. W 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku, wówczas w sekcji kryminalnej. Tutaj pokonywał kolejne szczeble kariery zawodowej, aby w 2006 roku zostać naczelnikiem wydziału kryminalnego. Kolejną jednostką, w której pełnił służbę była Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, gdzie w 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. Do Radomska wrócił 6 lutego 2020 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego i funkcję tą pełnił do 28 lutego 2021 roku. Nadkom. Robert Baryła został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrną Odznaką za Długoletnią Służbę. Nadkom. Robert Baryła od 1 marca 2021 roku jest Komendantem Powiatowym Policji w Radomsku.  

  • meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji składa dowódca uroczystości
  • Uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku
  • Uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku
  • Komendant wita się ze sztandarem
  • Uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku
  • Uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku
Powrót na górę strony