Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komisarz Błysk uczył przedszkolaków

Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego pod okiem szkolnych opiekunów, policjantów oraz Komisarza Błyska uczyli się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Od 24 do 26 lutego 2021 roku policjanci wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta w Radomsku i szkoły jazdy Elcar przeprowadzili spotkania edukacyjne z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola nr 2, z Publicznego Przedszkola nr 5 oraz uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomsku. Funkcjonariusze razem z „Komisarzem Błyskiem” tłumaczyli najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego jak prawidłowo zachowywać na drodze, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne, które utrwaliły u milusińskich zasady właściwego korzystania z drogi. Mundurowi podkreślali jak ważne dla niechronionego uczestnika ruchu drogowego jest noszenie w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Wszystkie dzieci otrzymały różne odblaski. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych okazał się radiowóz policyjny i jego wyposażenie.

Celem spotkań policjantów z dziećmi jest kształtowanie wśród nich postawy świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego. Ważne jest też aby od najmłodszych lat dzieci miały świadomość zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w różnych sytuacjach i aby umiały właściwie zareagować.

  • Policjanci rozdają dzieciom odblaski
  • Policjanci przeprowadzają dzieci przez przejście dla pieszych
  • Policjanci przeprowadzają dzieci przez przejście dla pieszych
  • Policjanci przeprowadzają dzieci przez przejście dla pieszych
  • Policjanci przeprowadzają dzieci przez przejście dla pieszych
  • Policjanci rozdają odblaski
  • Policjanci przeprowadzają pogadankę na temat bezpieczeństwa z dziećmi
  • Policjanci przeprowadzają dzieci przez przejście dla pieszych
  • Dzieci i policjanci na tle radiowozu pozują do zdjęcia
Powrót na górę strony