Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 22 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ramach tego przedsięwzięcia w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku, wzorem lat ubiegłych zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad w innych jednostkach Policji zostaną umieszczone na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

W ramach Tygodnia w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku będą pełnione dyżury:

- 22 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - nadkom. Sławomir Ptaszek - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, nr tel. 47 84 64 873,

- 23 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - asp.szt. Damian Czaja - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, nr tel. 47 84 64 286,

- 24 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - asp.szt. Damian Czaja - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, nr tel. 47 84 64 286,

- 25 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - asp.szt. Mariusz Bareła - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, nr tel. 47 84 64 285,

- 26 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - asp.szt. Mariusz Bareła  - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, nr tel. 47 84 64 285,

- 27 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - st. sierż.Aleksandra Utratna - asystent Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, nr tel. 47 84 64 279,

- 28 lutego 2021 roku w godzinach 8.00 - 15.00 - nadkom. Łukasz Stępień - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego, nr tel. 47 84 64 250.

  • Osoba dorosła tuląca dziewczynkę
Powrót na górę strony