Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie z profilaktyką

Radomszczańscy dzielnicowi rozmawiali z przedszkolakami o zasadach obowiązujących podczas zimowych zabaw. Natomiast profilaktyk społeczny w ramach akcji „Bezpieczne ferie” udzielił wskazówek słuchaczom audycji nagrywanej przez Miejski Dom Kultury w Radomsku.

W ostatnich dniach ferii zimowych policjanci przypomnieli milusińskim jak mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Mundurowi podkreślali, że podczas zabawy na śniegu, zjazdów z górki na sankach należy zachować szczególną ostrożność oraz zdrowy rozsądek. Podkreślali, aby do zabaw na świeżym powietrzu wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Przypomnieli dzieciom, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Policjanci omówili zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, uświadamiali jak ważne jest noszenie odblasków. Mogą to być elementy doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Podkreślali, aby umieszczać je w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu, szczególnie kierowców. Zwrócili uwagę na podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy są one śliskie i zaśnieżone. Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego wypoczynku w domu, uczulając na mogące pojawić się zagrożenia.

Uczestników spotkania zachęcono do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-filmowy-SNIEZNY-DEKALOG.html?search=94179

 

  • Policyjny profilaktyk społeczny oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku prowadzą audycję radiową poświęconą bezpieczeństwu podczas ferii zimowych
  • Dzielnicowy uczestniczy w zimowych zabawach z przedszkolakami i przypomina o bezpiecznym zachowaniu
  • Dzielnicowy uczestniczy w zimowych zabawach z przedszkolakami i przypomina o bezpiecznym zachowaniu
Powrót na górę strony