Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją przejęli krajankę tytoniową, która nie posiadała polskich znaków skarbowych. Wartość narażenia na uszczuplenie wpływów do Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wyniosła ponad 30 000 złotych.

14 stycznia 20121 roku policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali dwie kobiety, które nielegalnie posiadały wyroby akcyzowe. Policjanci od jakiegoś czasu podejrzewali, że kobiety te sprzedają wyroby tytoniowe pochodzące z nielegalnego źródła. Kryminalni podczas wykonywanych czynności zabezpieczyli blisko 40 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymane to mieszkanki powiatu radomszczańskiego w wieku 47 i 48 lat. Podczas przesłuchania przyznały się do zarzucanych im czynów. Za takie zachowanie grozi kobietom wysoka grzywna. Muszą też liczyć się z przepadkiem trefnego towaru.

Powrót na górę strony