Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz Komendant Powiatowy Policji w Radomsku insp. Piotr Nowicki w dniu 29.12.2020 roku podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych patroli policyjnych na ulicach Radomska na kolejne 12 miesięcy

 

Dodatkowe patrole policyjne będą pełniły służbę w miejscach najbardziej zagrożonych oraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych i w oparciu o zagrożenia nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrole te będą wykorzystywane również do zabezpieczania wszelkiego rodzaju zgromadzeń, uroczystości i imprez organizowanych na terenie Radomska. Miasto Radomsko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przekazało na ten cel 261 tysięcy złotych.

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku insp. Piotr Nowicki po raz kolejny podziękował Prezydentowi Radomska Jarosławowi Ferencowi za zasilenie funduszami z budżetu miasta, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie większej ilości działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Radomska.

W 2020 roku w ramach porozumienia policjanci zrealizowali 1268 służb w systemie ośmiogodzinnym, 46 służb w systemie sześciogodzinnym oraz 42 służby w systemie czterogodzinnym. Podczas tych służb mundurowi przeprowadzili łącznie 1240 interwencje i ujawnili 709 wykroczeń. Policjanci ujawnili i zatrzymali 21 osób ukrywających się i poszukiwanych przez organy ścigania. Mundurowi najczęściej przywołują do właściwego zachowania osoby naruszające ład i porządek publiczny, doprowadzają osoby nietrzeźwe czy bezdomne do placówek i ośrodków pomocowych. Zaznaczyć należy, że do udziału w takiej służbie może zgłosić się policjant, który w tym czasie nie ma zaplanowanej obowiązkowej służby. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem oraz na podstawie analizy zagrożenia przestępczością na terenie miasta policjanci będą kierowani do służby w miejsca, w których często dochodzi do łamania zasad porządku prawnego. W roku 2020 policjanci pełniący służbę w ramach służb ponadnormatywnych angażowani byli również do działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z pandemii. Kontrolowali sposób przestrzegania nałożonych nakazów i zakazów oraz współpracowali w tym zakresie z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Powrót na górę strony