Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpowiadamy, jak zostać policjantem?

Myślisz o stabilnej, ciekawej i rozwojowej pracy? Przedstawiamy Ci procedurę, jaką należy przejść, aby móc wstąpić w policyjne szeregi. Jeśli należysz do młodych, ambitnych i żądnych przygód ludzi, którzy swą przyszłość chcą związać z mundurem, nie zwlekaj! Rekrutuj! Droga jest prosta.

1. Możesz zostać policjantem, jeśli:

 

 • posiadasz polskie obywatelstwo,

 • masz nieposzlakowaną opinię,

 • zdobyłeś co najmniej średnie wykształcenie,

 • korzystasz z pełni praw publicznych,

 • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • masz uregulowany stosunek do służby wojskowej z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy,

 • dajesz gwarancję dochowania tajemnicy,

 • twój stan fizyczny i psychiczny pozwala na podjęcie służby w formacji mundurowej.

 

2. Wypełnij i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o przyjęcie do służby w Policji,

 • kwestionariusz osobowy (część A i B),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ostatnie wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (oryginały do wglądu),

 • kserokopie poprzednich świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu),

 • książeczka wojskowa z wpisem o odbyciu służby lub przeniesieniu do rezerwy.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w najbliższej jednostce Policji
w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56
lub
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112.

 

3. Czekaj na kontakt i informację o możliwości przystąpienia do dalszego etapu rekrutacji, w tym testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w wyznaczonej Szkole Policji.

 

Test wiedzy składa się z 40 losowo wybranych pytań z zakresu wiedzy o Policji. Nie ma tutaj minimalnej liczby punktów do zdobycia, zaś maksymalnie możesz ich uzyskać 40.

 

Test sprawności fizycznej to tor przeszkód, na którego pokonanie masz 1 min. 41 s. Film wraz z opisem znajdziesz na stronie lodzka.policja.gov.pl

Do przystąpienia do testu sprawności fizycznej musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż dwa tygodnie przed testem. W związku obecnym stanem pandemii COVID-19, pod nr tel.: 47 841 13 69 lub 47 841 30 16 uzyskasz bieżące informacje o tzw. aktywnym pokazie na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej czekasz na ponowną próbę przez 2 miesiące.

 

 

 

4. Test psychologiczny Multiselekt

 

Jest to badanie cech osobowości i predyspozycji kandydata do służby w Policji. Po nim następuje rozmowa z psychologiem. Jeśli nie zaliczysz tego etapu, musisz odczekać 10 miesięcy, by ponownie przystąpić od nowa do całej procedury rekrutacyjnej.

 

5. Multiselekt zaliczony! Brawo! A teraz krok piąty - rozmowa kwalifikacyjna

 

Podczas tego etapu komisja sprawdzi twoje umiejętności komunikacji, motywację do podjęcia służby w Policji, postawę społeczną i oceni fakt umiejętności zaprezentowania własnej osoby. Obowiązuje 6 miesięcy karencji, jeśli nie zaliczysz tego etapu.

 

6. Ustalenie stanu zdrowia:

 

 • psychiatra

 • stomatolog

 • dermatolog

 • chirurg

 • neurolog

 • ginekolog

 • kardiolog

 • okulista

 • laryngolog

 • internista

 

Uff! Zdrowy!

 

Gdyby jednak okazało się, że twój stan zdrowia w pełni nie pozwala na przyjęcie do służby, obowiązuje półroczny okres karencji.

 

7. Postępowanie sprawdzające

 

Na tym etapie musisz pobrać i rzetelnie wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Formularz jest dostępny na stronie lodzka.policja.gov.pl lub u pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w najbliższej jednostce Policji. Pomyślnie zaliczony etap kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa. W przeciwnym razie postępowanie kwalifikacyjne wobec Ciebie jako kandydata kończy się.

 

8. Twoja procedura kwalifikacyjna dobiegła końca. Jej wynik jest pozytywny. Gratujemy!

JESTEŚ JEDNYM Z NAS!

 

Teraz otrzymasz informację, którą jednostkę policji zasilisz jako nowy funkcjonariusz. Kolejno dowiesz się, w jakiej szkole policyjnej odbędziesz swój kilkumiesięczny kurs podstawowy.

Jeszcze tylko uroczyście złożone ślubowanie i zaczynasz swoją nową ścieżkę zawodową. Powodzenia!!!

 

Odpowiedzi na pytania uzyskasz również:

 

 • osobiście: Zespół Doboru, Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112 lub Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56

 • telefonicznie: 47 841 13 69, 47 841 13 65, 47 841 30 16 lub 47 685 28 20, 47 685 28 44

 

 

Polecamy Ci także naszego doborowego Facebooka @Zostań Łódzkim Policjantem.

Nie zapomnij o Doborowych Czwartkach! Odbywają się one w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku w godz. 14:00 – 16:00. Podczas nich osobiście porozmawiasz z wyznaczonym policjantem lub pracownikiem kadr o nurtującej Cię tematyce doboru do służby w Policji.

Powrót na górę strony