Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Ładzice

14 października 2020 roku Wójt Gminy Ładzice – Krzysztof Ciupiński oraz Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Ładzice a Komendantem Powiatowym Policji w Radomsku. Analiza zagrożeń w ruchu drogowym oraz realne zagrożenia bezpieczeństwa będą podstawą do tworzenia comiesięcznego harmonogramu dodatkowych służb funkcjonariuszy radomszczańskiej komendy Policji. Będą one pełnione na terenie gminy Ładzice, która jest usytuowana na przebiegu drogi krajowej nr 42. Szczególnie w tym rejonie patrole drogówki będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Oprócz tego będą realizowane też zabezpieczenia prewencyjne ładu i porządku publicznego wobec realnych zagrożeń. Z przeznaczeniem na powyższy cel władze gminy Ładzice wyasygnowały 4 tysiące złotych.

Powrót na górę strony