Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisano porozumienie w trosce o pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów było przedmiotem porozumienia, jakie zostało podpisane w dniu 6 lipca 2020 roku w radomszczańskim urzędzie miejskim. Strony – Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, Miasto Radomsko oraz Szkoła Nauki Jazdy Elcar – zobowiązały się do wzajemnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Piesi i rowerzyści na drodze są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwa ze strony kierujących pojazdami. To właśnie ich zdrowie i życie w czasie zdarzeń drogowych jest w największym stopniu zagrożone. W tej sprawie w miniony poniedziałek zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy trzech instytucji. Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki, Prezydent Miasta Radomska – Jarosław Ferenc oraz przedstawiciel Szkoły Nauki Jazdy Elcar - Ewelina Bąkowicz w imieniu reprezentowanych instytucji zobowiązali się do realizacji zadań i obowiązków, które mają pomóc w zapobieganiu zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych. Plakaty i hasła przygotowane przez szkołę Nauki Jazdy Elcar, miasto Radomsko umieści w gablotach w miejscach najbardziej widocznych, w tym na ogrodzeniach instytucji miejskich. Rozpowszechni je również w social mediach i na swojej stronie internetowej. Nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawować będzie Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, która jest jednocześnie inicjatorem i pomysłodawcą tej akcji.

Porozumienie ma charakter otwary, a oznacza to, że każda instytucja chętna do współpracy w tym zakresie może do niego przystąpić. Wszystko po to, by piesi i rowerzyści poczuli się bezpieczniej na drodze, a ich zdrowie i życie było mniej zagrożone

Powrót na górę strony