Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisano porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

29 maja 2020 roku Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.

  Dodatkowe służby funkcjonariuszy radomszczańskiej Policji powstaną w oparciu o analizę zagrożeń bezpieczeństwa. Wyciągnięte wnioski posłużą do sporządzania miesięcznego harmonogramu, w którym zostaną ujęte rejony pełnienia służby. Harmonogram uwzględniał będzie w głównej mierze dodatkowe służby na obszarze miasta i gminy, gdzie dochodzi do realnych zagrożeń ładu i porządku publicznego. W tych właśnie miejscach patrole policyjne będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów prawa.

   Na powyższy cel władze Kamieńska wyasygnowały kwotę 10 tysięcy złotych, z czego 5 tysięcy z przeznaczeniem na prewencyjne patrole ponadnormatywne pełniące służbę na terenie miasta i gminy Kamieńsk przez policjantów Komisariatu Policji w Kamieńsku, a kolejne 5 tysięcy dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na służby w miejscach, które wskaże Burmistrz jako najbardziej niebezpieczne, po dokonaniu analiz bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony