Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Łódzkim Policjantem! Złóż dokumenty do służby już dziś!

Przywróciliśmy możliwość składania dokumentów do służby w Policji! Każda osoba spełniająca wymogi rekrutacyjne może już dziś złożyć dokumenty do łódzkiej policji za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wystarczy pobrać je z naszej strony, wypełnić i wysłać na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Chcesz wiedzieć co oferujemy i czy spełniasz wymogi, aby zostać Policjantem? Odwiedź naszego doborowego facebooka @Zostań Łódzkim Policjantem lub zapoznaj się z poniższym artykułem.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Przypominamy, że:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
korzystający z pełni praw publicznych;
posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co oferujemy:

Stabilne zatrudnienie;

 • Pensję na start w wysokości ok. 4000 zł na rękę (dla osób poniżej 26 roku życia), 3600 złotych na rękę dla osób powyżej 26 roku życia;
 • „13 pensja” i „mundurówka”;
 • Brak ograniczeń wiekowych,
 • Zwroty kosztów dojazdów i zwrot kosztów za brak własnego lokalu mieszkalnego;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia ster motorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

Wysyłacie do nas komplet dokumentów w postaci:

 1. Podania do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi (piszecie je osobiście, nie zapomnijcie go podpisać!)
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (możecie go pobrać z naszej strony w zakładce rekrutacja lub z załącznika poniżej, wypełniacie tylko część A i B)
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających Wasze ostatnie wykształcenie! (Jeśli ukończyliście szkołę średnią pamiętajcie koniecznie o świadectwie ukończenia szkoły, a nie świadectwie maturalnym. Ono jest uzupełnieniem. Gdy macie ukończone studia, dołączacie kserokopię dyplomu. Kiedy jesteście w trakcie studiów to przedkładacie świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 4. Dodatkowe kursy i świadectwa bądź certyfikaty. Dołączacie kserokopie! Nie oryginały. (Pamiętajcie, żeby sprawdzić na naszej stronie, które z kursów są dodatkowo punktowane w procesie rekrutacji i skupcie się tylko na nich. Gdy takich nie posiadacie, nie martwcie się, nie są one koniecznością!)
 5. Gdy jesteście absolwentami klasy o profilu policyjnym dołączcie kserokopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt!

Dodatkowo pobierzcie poniższe załączniki w postaci:

 • klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby,
 • oświadczenia o posiadaniu tatuażu,
 • arkusza informacyjnego (wypełniacie tylko część do waszego podpisu),
 • podania o udział w aktywnym pokazie (wtedy kiedy chcecie wziąć udział we wstępnym sprawdzeniu swojej sprawności fizycznej podczas zajęć organizowanych przez KWP w Łodzi).

 

PAMIĘTAJ, aby podpisać wszystkie dokumenty we wskazanych do tego miejscach.

Wypełnij je czytelnie!

Sprawdź czy masz cały komplet.

Spakuj je w kopertę i zaadresuj i wyślij na adres: 

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

UL. LUTOMIERSKA 108/112

91-048 ŁÓDŹ

 

W związku z panującymi warunkami w naszym kraju wszystkie etapy rekrutacji są na chwilę obecną wstrzymane. Każda osoba, która złoży dokumenty do służby w Policji zostanie niezwłocznie poinformowana o wznowieniu etapów rekrutacji.

 

Zapraszamy do monitorowania doborowego fanpage na:

Facebooku @Zostań Łódzkim Policjantem oraz Instagramie #zostan.lodzkim_policjantem

Jeśli masz pytania napisz do NAS lub ZADZWOŃ:

Tel. 42 665 22 18 lub 798-030-790, 798-030-779

e-mail: promocjakwp@ld.policja.gov.pl

Powrót na górę strony