Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozdają maseczki mieszkańcom miasta i powiatu

Od ubiegłego tygodnia trwa rozdawanie maseczek ochronnych mieszkańcom Radomska oraz powiatu radomszczańskiego. Maseczki rozdają policjanci.

Pieniądze na zakup maseczek pochodzą ze środków unijnych, a Komenda Powiatowa Policji w Radomsku otrzymała je od Zarządu Województwa Łódzkiego.

Od 16 kwietnia wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. W akcję rozdawania maseczek zakupionych przez Miasto Radomsko włączyli się również radomszczańscy policjanci. Przekazane maseczki roznoszone są w trakcie służby głównie przez dzielnicowych refundowanych z budżetu miejskiego. Maseczki te przeznaczone są do wielokrotnego użytku. Po użyciu ich można je wysuszyć i ponownie założyć.


 

Zasłanianie ust i nosa obowiązuje:

1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

na drogach i placach; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; na terenie nieruchomości wspólnych.

Twarz zasłaniamy więc po wyjściu z domu, w miejscach ogólnodostępnych, zakładach pracy i urzędach, w sklepach i na targowiskach. W budynkach wielorodzinnych usta i nos zakrywamy także w ich częściach wspólnych – m.in. na klatkach schodowych. Obowiązek dotyczy także poruszania się samochodami, motocyklami, rowerami i innymi pojazdami.

Pamiętajmy również, że mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia naszej tożsamości.

Powrót na górę strony