Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT - Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca

W dniu 12 marca 2020 roku weszło w życie Zarządzenie nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

W § 1 Zarządzenia czytamy:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:

  1. Unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach;

  2. Zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia;

  3. Przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk;

  4. Stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia powyższe mają związek z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz choroby przez niego wywoływanej, czyli COVID-19.

Powrót na górę strony