Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenie ruchu pojazdów na Śląsku 28 lipca 2016 roku

W związku z wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Częstochowie, Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego.

Zakaz ten obowiązywać będzie 28 lipca 2016r w godzinach 4.00-16.00 na całym obszarze Częstochowy oraz na niżej wymienionych odcinkach dróg:

Droga krajowa nr 1/ S-1 – od granicy z woj. łódzkim do zjazdu na autostradę A-4

Droga krajowa nr 46 – na całym obszarze województwa śląskiego

Droga krajowa nr 43 – na całym obszarze województwa śląskiego

Bliższe informacje dotyczące powyższego zakazu zawarte są w Rozporządzeniu nr 1/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016r (Dz.Urzędowy Województwa Śląskiego z dn.11.07.2016r poz.3964)

Powrót na górę strony