Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W miniony wtorek 11 czerwca 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się debata społeczna zainicjowana przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku. Pod dyskusję poddano wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Spotkanie rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku, mł. insp. Dariusz Szulc, który przywitał gości i wyjaśnił, jak ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym odgrywają dobre i praktyczne rozwiązania. Kierownik Rewiru Dzielnicowych przypomnia, że o miejscach, które są szczególnie niebezpieczne na drogach, każdy z mieszkańców może poinformować Policję za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przez dzielnicowego. Narzędzie to niejednokrotnie ułatwia wprowadzanie właściwych rozwiązań w infrastrukturze drogowej. Kilka nowatorskich propozycji dla innych miast przedstawił Tomasz Tosza - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Mówił on o alternatywie w postaci komunikacji miejskiej, na którą w Jaworznie można zakupić roczne karnety, obwodnicy miasta i przeznaczeniu centrów miast dla ruchu rowerzystów i pieszych. W tym celu istnieje potrzeba budowy ścieżek rowerowych i naziemnych przejść. Do rozwiązań przedstawionych przez prelegenta ustosunkowali się inni uczestnicy debaty. Głos zabrał m.in. Zbigniew Paliński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem GDDKiA, który zaznaczył, że Radomsko jest miastem, gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe, DK91 i DK42, co jest dodatkowym utrudnieniem w realizacji wielu inwestycji doraźnych. Wynika to z faktu, iż dla GDDKiA priorytetowymi są te, jakie Generalna Dyrekcja prowadzi w ramach planów ministerialnych. Zwrócił on również uwagę, że powstanie nowych ścieżek rowerowych oraz chodników dla pieszych wiąże się z rozbudową infrastruktury miejskiej, co jest kosztowną inwestycją. Uczestnicy debaty dyskutowali również o przejściach dla pieszych, przy których wbudowana sygnalizacja znacznie zwiększyłaby bezpieczeństwo pieszych. Możliwości, jakie ma powiat i miasto w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, przedstawili: Aleksander Broszkowski oraz Monika Andrysiak. O roli radomszczańskiej Policji w całości problemu mówił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinsp. Mariusz Pawłowski. Zaznaczył on, że KPP w Radomsku na bieżąco wnioskuje do zarządców dróg o poprawę infrastruktury w miejscach, które są uznane jako szczególnie niebezpieczne. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że poruszony temat jest bardzo ważny, ponieważ traktuje o bezpieczeństwie wszystkich korzystających z dróg.

mł. asp. Agnieszka Kropisz

Powrót na górę strony