Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka i Karta Rowerowa w jednym.

Funkcjonariusze radomszczańskiej drogówki, wzorem lat ubiegłych, prowadzą działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem rowerzystów.

W miesiącach maju i czerwcu 2019 roku, w ramach współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu, oprócz zajęć profilaktycznych, mających na celu uświadamianie niechronionych uczestników ruchu drogowego co do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach (w szczególności rowerzystów i pieszych), przeprowadzają również egzaminy praktyczne na Kartę Rowerową. Zajęcia odbywają się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Radomsku oraz na terenie Miasteczek Ruchu i obiektach szkół z terenu powiatu. Jedną z pierwszych szkół zdających na kartę była Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku.

Warto przypomnieć, iż dziecko, by samodzielnie mogło poruszać się po drodze rowerem, musi mieć ukończone 10 lat oraz posiadać Kartę Rowerową.

Nadmienić można, że policjanci drogówki, oprócz typowych działań profilaktycznych w szkołach, prowadzą również pogadanki w ramach zabezpieczeń rajdów rowerowych, biegów, pikników, festynów, czy innych przedsięwzięć organizowanych na terenie powiatu.

Ponadto organizowane są cykliczne działania prewencyjno-represyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych na wypadki drogowe (np. "Rozsądny Rowerzysta, Rozważny Pieszy", "Bezpieczne Przejścia dla Pieszych i Przejazdy dla Rowerzystów", czy działania krajowe "Niechronieni").

Powrót na górę strony