Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"

Na terenie powiatu radomszczańskiego inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" miała miejsce 2 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.00 na terenie szkoły publicznej w Kietlinie. W ramach kampanii policjanci zaplanowali szereg przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Głównym celem zaplanowanych działań jest uświadomienie i wskazanie tym młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Kampania  ta została opracowana  w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Jej realizacja przewidziana jest do końca tego roku. Radomszczańscy policjanci zaprosili do udziału w kampanii specjalistę - terapeutę leczenia uzależnień - Pana Marka Kotlickiego, który opowiadał młodzieży o mechanizmach uzależnienia, objawach i skutkach zażywania substancji odurzających oraz o wyobcowaniu społecznym osób dotkniętych uzależnieniem. Natomiast policyjny profilaktyk społeczny wraz z dzielnicowym zaprezentowali młodzieży spot filmowy związany z tą kampanią społeczną oraz przypomnieli o konsekwencjach prawnych i społecznych zażywania narkotyków, w tym dopalaczy. Zgodnie z założeniami kampanii policjanci podkreślali, że dopalacze to silna trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia czy życia. Specjaliści posługiwali się licznymi przykładami, które najbardziej trafiają do wyobraźni młodych ludzi.

 

Powrót na górę strony