Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzielnicowy bliżej nas” – nowy program MSWiA

20 czerwca 2016 roku w MSWiA zaprezentowano program „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to trzeci program z pakietu zmian wprowadzanych w Policji. Pozostałe z programów MSWiA dotyczących Policji to przywracanie zlikwidowanych posterunków oraz mapa bezpieczeństwa.

Założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest wzmocnienie roli dzielnicowego i wyjście policjantów zza biurek. Minister SWiA Mariusz Błaszczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że resort chce zwiększyć liczbę dzielnicowych – dzisiaj jest ich 8 tys. - Około 10 proc. policjantów powinni stanowić dzielnicowi aby mieli pod swoją opieką zbliżoną liczbę mieszkańców. Nasze działania opieramy o konsultacje społeczne. Zależy nam na tym, żeby dzielnicowy nie był policjantem „od wszystkiego”, żeby był policjantem znanym w miejscu gdzie będzie pracował, żeby każdy, kto zobaczy coś niepokojącego będzie wiedział do kogo się zgłosić – stwierdził szef MSWiA.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podkreślił, że obecny program jest odejściem od koncepcji „policji na telefon”, a policja musi być bliżej obywatela, by mieć lepsze rozeznanie na temat zagrożeń. Dodał, że najlepiej działająca policja nie będzie miała efektów, jeśli nie będzie ściśle współpracowała ze społeczeństwem. Dzielnicowy musi być osobą znaną mieszkańcom i dobrze postrzeganą. Będzie możliwy awans wewnątrz funkcji dzielnicowego wraz z podwyżką wynagrodzeń – dodał wiceszef MSWiA.

Program przewiduje także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych. Kładą one nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami – komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność na stres. W programie ujęto także nowe narzędzia komunikacji społecznej, które mają ułatwić kontakt obywateli ze swoimi dzielnicowymi.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk zaznaczył, że trzeba zabrać dzielnicowym dodatkowe obowiązki i przywrócić rangę tej funkcji oraz poinformował, że podpisał już nowe zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowych i przez kierowników rewirów dzielnicowych. Zostały w nim uwzględnione oczekiwania zgłaszane przez poszczególne garnizony, on sam zaś został skonsultowany z jednostkami bezpośrednio wykonawczymi.

Program „Dzielnicowy bliżej nas” został poprzedzony pilotażem przeprowadzonym w Katowicach. Efekty pilotażu zaprezentowali insp. Roman Rabsztyn, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach oraz  prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicką.

mw / KGP

 
 
Powrót na górę strony